Zamenjava kartuše s tonerjem

Če tonerja začne primanjkovati ali ga je zmanjkalo, se prikaže sporočilo, da morate pripraviti novo kartušo s tonerjem ali zamenjati kartušo s tonerjem. Pripravite novo kartušo s tonerjem ali zamenjajte kartušo s tonerjem v skladu z navodili v prikazanem sporočilu.

Opozorila, ki veljajo pri zamenjavi kartuš s tonerjem

Ne zamenjajte kartuše, dokler se ne izpiše sporočilo z zahtevo, da morate kartušo s tonerjem zamenjati.
Pazite, da se ne boste dotaknili ali popraskali površine bobna () ali ga izpostavljali svetlobi.
Za podrobnosti o vsakem sporočilu glejte Ukrepi za posamezno sporočilo.
Informacije o številkah izdelkov za kartuše s tonerjem najdete v poglavju Potrošni material.
Preverite lahko trenutno preostalo količino tonerja. Preverjanje preostale količine potrošnega materiala

Zamenjava kartuše s tonerjem

Ko zamenjujete kartuše s tonerjem, poleg spodnjih navodil upoštevajte tudi tista iz videa.
1
Pritisnite gumb za odpiranje pokrova za zamenjavo tonerja, da odprete sprednji pokrov glavne enote.
2
Pridržite kartušo s tonerjem in jo izvlecite v smeri navzgor.
3
Vzemite nadomestno kartušo s tonerjem iz škatle, jo petkrat ali šestkrat stresite, kot je prikazano spodaj, da enakomerno razporedite toner v kartuši, nato pa jo postavite na ravno površino.
V tem koraku ne odstranite zaščitnega pokrova bobna ().
4
Odstranite zaščitni pokrov bobna.
5
Vstavite kartušo s tonerjem.
Postavite kartušo s tonerjem na pladenj za kartuše s tonerjem in jo potisnite navznoter, da se zaustavi.
Pazite, da z bobnom ne udarite ob okvir pladnja za kartuše s tonerjem ali ob druge dele.
6
Zaprite sprednji pokrov glavne enote.
95H3-085