Konfiguriranje požarnega zidu sekundarne linije

Nastavite lahko, ali želite dovoliti komunikacijo samo z napravami, ki imajo določen naslov IP za komunikacijo s sekundarno linijo.
Za sekundarno linijo je mogoče registrirati samo naslove IPv4.
Za informacije o naslovih za izjemo in številkah vrat za izjemo, ki jih je mogoče uporabiti za komunikacijo in so privzeto registrirani, glejte Funkcije upravljanja.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [Firewall Settings].
Izberite filter, ki se ujema s ciljnim naslovom IP. Če želite omejiti podatke, poslane iz naprave v računalnik, izberite [IPv4 Address: Outbound Filter]. Če želite omejiti podatke, prejete iz računalnika, izberite [IPv4 Address: Inbound Filter].
4
Določite nastavitve filtriranja paketov.
Izberite privzeti pravilnik za odobritev ali zavrnitev komunikacije drugih naprav s svojo, nato pa vnesite naslove IP za izjeme.
[Use Filter]
Potrdite to polje, da omejite komunikacijo. Počistite polje, da izklopite omejitev.
[Default Policy]
Izberite predpogoj za odobritev ali zavrnitev komunikacije drugih naprav s svojo.
[Reject]
Izberite, da dovolite samo tiste pakete, ki jih pošljejo ali prejmejo naprave, katerih naslovi IP so navedeni v [Exception Addresses]. Komunikacija z drugimi napravami je prepovedana.
[Allow]
Izberite, da blokirate tiste pakete, ki jih pošljejo ali prejmejo naprave, katerih naslovi IP so navedeni v [Exception Addresses]. Komunikacija z drugimi napravami je dovoljena.
5
Kliknite [Register New].
6
Določite naslove izjem.
V polje [Address to Register] vnesite enega ali več naslovov IP.
Če naslova IP ne vnesete pravilno, morda ne boste mogli dostopati do naprave iz vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). V tem primeru nastavite <Uporabi filter> na <Off> za <Filter IPv4 naslova>/<Izhodni filter>/<Vhodni filter> na nadzorni plošči.
<Mreža>
Oblika vnosa za naslove IP
Opis
Primer
Vnos posameznega naslova
Številke ločite s pikami.
192.168.0.10
Določanje razpona naslovov
Med naslove vnesite vezaje.
192.168.0.10-192.168.0.20
Določanje razponov naslovov s predpono
Vnesite naslov, nato poševnico in številko, ki predstavlja dolžino predpone.
192.168.0.32/27
Če je za odhodni filter izbrana možnost [Reject]
Odhodnih večvrstnih in oddajnih paketov ni mogoče filtrirati.
7
Po potrebi določite številko vrat.
Nastavitev izjeme naslova se uporablja samo za komunikacijo, prejeto z določenega naslova IP z izbrano številko vrat. Vnesite številko vrat in kliknite [Add]. Registrirate lahko do 50 vrat na en naslov za izjemo.
8
Kliknite [OK].
Brisanje naslova IP iz izjem
Kliknite [Delete] pri naslovu za izjemo, ki ga želite izbrisati.
Preverjanje blokirane zahteve za komunikacijo v dnevniku
Zadnjih 100 komunikacij, ki jih je blokiral požarni zid, je mogoče preveriti v meniju [Settings/Registration] [Network Settings] [IP Address Block Log]. Zgodovino blokiranih komunikacij je mogoče v obliki CSV izvoziti v oddaljenem uporabniškem vmesniku. Izvažanje dnevnika v obliki datoteke
Če je možnost [Default Policy] nastavljena na [Reject], zgodovina komunikacij, ki jih je blokiral požarni zid, ni prikazana v meniju [IP Address Block Log].
Uporaba upravljalne plošče
Filtriranje naslovov IP lahko omogočite ali onemogočite tudi v meniju <Nastavitev> na zaslonu <Domov>.
<Mreža>
Paketno uvažanje/paketno izvažanje
To nastavitev lahko uvozite/izvozite z modeli, ki podpirajo paketno uvažanje te nastavitve. Uvoz in izvoz podatkov o nastavitvah
Ta nastavitev je vključena v [Settings/Registration Basic Information] pri paketnem izvozu. Uvoz/izvoz vseh nastavitev
95H3-04C