Namestitev sistemskih možnosti

Če uporabljate sistemske možnosti, se morate za registriranje licenc morda prijaviti s skrbniškimi pravicami. Za registriranje licence potrebujete številko, natisnjeno na potrdilu s številko za dostop do licence. Ko začnete, jo imejte pri roki. Licenco lahko registrirate tudi, če naprava ni povezana z omrežjem.
1
Izvedite preskus komunikacije.
Preskusite, ali lahko registrirate licenco prek omrežja.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [License/Other]  [Register/Update Software]  [Display Logs/Communication Test>.
4
Kliknite [Communication Test].
Prikaže se sporočilo [Are you sure you want to execute the communication test?].
5
Kliknite [Yes].
Prikažejo se rezultati preskusa komunikacije.
Če je prikazano sporočilo [Connect Failed], poskrbite, da je priklopljen kabel LAN, in preverite, ali so nastavitve omrežja pravilno konfigurirane. Nastavitev z uporabo priročnika za namestitev
Če se ne morete povezati z omrežjem, licenco registrirajte brez povezave. Če registracije ni mogoče opraviti prek omrežja
2
Kliknite [Distributed Installation].
3
 Vnesite številko za dostop do licence.
4
Potrdite številko in kliknite [Next >].
5
Izberite funkcijo, ki jo želite namestiti, in kliknite [Start].
Če se prikaže zaslon z licenčno pogodbo, preverite informacije in kliknite [I Accept].
6
Kliknite [To Distributed Installation].

Če registracije ni mogoče opraviti prek omrežja

Če se naprava ne more povezati z omrežjem, licenco registrirajte brez povezave. Najprej v računalniku, povezanem z omrežjem, pridobite licenčni ključ, nato ga registrirajte tako, da ga vnesete v napravo. Za pridobitev licenčnega ključa potrebujete številko, natisnjeno na potrdilu s številko za dostop do licence, in serijsko številko naprave.
1
Odprite spletno mesto za izdajo licence (http://www.canon.com/lms/license/) in pridobite licenčni ključ.
Upoštevajte navodila na zaslonu ter vnesite številko za dostop do licence in serijsko številko, da pridobite licenčni ključ.
2
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>.
3
Izberite <Nastavitve kontrole>  <Licenca/Drugo>  <Registracija licence>.
4
Vnesite licenčni ključ.
5
Izberite <Začetek>.
Potrditev serijske številke
Prikaže se v meniju <Preverjanje števca> <Prev. konfig. naprave>. Potrditi jo je mogoče tudi na strani portala vmesnika Daljinski UI.
95H3-05F