<Nastavitev kakovosti slike>

V tem poglavju je opisano, kako nastavite kakovost slike za kopiranje.
<Nastavi mesto tiskanja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če je izpis popačen ali če je del izpisa zunaj območja tiskanja, lahko nastavite mesto natisa. Prilagajanje mesta natisa
<Način prepreč. vzorca vodnih kapljic>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Nastavite lahko <Način prepreč. vzorca vodnih kapljic> za primer, da se pri poltonskih slikah pri obojestranskih tiskalnih opravilih pojavijo razmazane slike, beli madeži, proge ipd. Če se poltonska reprodukcija izpisa takoj po vklopu naprave v okolju z nizko temperaturo znatno razlikuje od izvirnega dokumenta, ta način nastavite na <Vkl.>.
<Način preprečevanja zamegljevanja>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Če uporabljate napravo v okolju z nizko vlažnostjo, bo morda sled tonerja vidna na območju, ki ni namenjeno za tiskanje (belo območje). Težavo lahko odpravite tako, da nastavite <Način preprečevanja zamegljevanja> na <Vkl.>.
<Nastavitev ravni fiksiranja za kuverte>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Če tiskate na ovojnice, katerih zavihki so zlepljeni (kar ne bi smeli biti), ali če se toner ne fiksira dobro, lahko prilagodite raven fiksiranja.
<Prav. popr. za opr. z VN pod. (Težek 4)>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>  <Specialna obdelava>
Ta način izboljša rezultat tiskanja, če je slika bleda, ker se na papir ne fiksira zadosti tonerja.
<Nastavitev standardne gostote>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Če se gostota tiskanja zelo razlikuje od izvirnega dokumenta, splošno gostoto natisnjenega gradiva s tem prilagodite tako, da bo bližje izvirniku, vključno z zapolnjenimi območji, besedilom, črtami in vmesnimi gostotami.
<Nastavitev gostote za specifičen papir>
<Nastavitev>  <Nastavitev/Vzdrževanje>  <Nastavitev kakovosti slike>
Dlje kot je v uporabi kartuša s tonerjem, bolj bledi lahko postajajo natisi na določenem papirju. Ta nastavitev lahko izboljša to težavo.
95H3-07A