Imaging

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Zoom>
<Off>, <Auto>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Gradacija>, <Ločljivost>, <Visoka ločljivost>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezen dodaten izdelek na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
95H3-06C