Tiskalnik

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Nastavitve tiskalnika>
<Custom Settings>
<UFR II>
<PCL>
<PS>
<Imaging>
<PDF>
<XPS>
<Utility>
<Omejitev uporabe tiskalnika>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings for Printer Settings
Če je izbrana možnost <Vkl.>:
<Iz. postop. za Omogoči>: <Rezervirana opravila>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Prekl. načina samod. izbire vira papirja>
<Predn. podajanja kratkega roba pap.>, <Predn. podajanja dolgega roba pap.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Podaj. iz pladnja MP, ko ni vira papirja>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Pred. plad. MP za samod. izb. vira pap.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Izbira PDL (Plug and Play)>
<UFR II>, <PCL6>, <PS3>, <UFR II (V4)>, <PCL6 (V4)>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Neuj. vel. pap. za vir pap. proste vel.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Predn. navp. tiskanja za prosto vel.>
<Izkl.>, <Vkl.>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavitve gesla PS>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Način pod. papirja pri uporabi emul. PCL>
<Način 0>, <Način 1>, <Način 2>
Da
C
Settings/Registration Basic Information
95H3-066