PS

Za informacije o elementih (»A«, »B«, »C« in »Ne«) v stolpcu »Funkcija Uvozi vse« glejte Funkcija Uvozi vse.
Element
Opis nastavitve
Nastaviti je mogoče v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
Funkcija Uvozi vse
Ime elementa pri izvozu z Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 do 3600 sekund; 0 sekund
Da
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Poltoni>
<Tekst>: <Gradacija>, <Ločljivost>, <Visoka ločljivost>
Da
B
Settings for Printer Settings
<Grafika>: <Gradacija>, <Ločljivost>, <Visoka ločljivost>
<Slika>: <Gradacija>, <Ločljivost>, <Visoka ločljivost>
<Pretvorba sivin>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Enotni RGB>
Da
C
Settings for Printer Settings
<Prilag. ojačenja pik>*1
<-10%>, <-5%>, <Standardno>, <+5%>, <+10%>
Da
C
Settings for Printer Settings
*1
Označuje elemente, ki so na voljo samo, če je ustrezen dodaten izdelek na voljo za uporabo ali če je določena ustrezna nastavitev.
95H3-06A