Nastavitev naslova IPv4 sekundarne linije

Navedite naslov IPv4, ki ga želite uporabiti za sekundarno linijo.
Za sekundarno linijo je mogoče uporabiti samo naslove IPv4.
1
Izberite <Nastavitev> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
2
Izberite <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Nastavitve sekundarne linije>.
3
Izberite <Nastavitve IP naslova> in nastavite naslov IP za sekundarno linijo.
Nastavite lahko tako samodejno pridobivanje kot tudi ročno pridobivanje. Če nastavite oboje in za možnost <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> izberete <Izkl.>, se ročno vnesen naslov IP uporabi, ko ne uspe samodejna dodelitev naslova IP.
Samodejna dodelitev naslova IP s protokolom DHCP
1
Izberite <Nastavitve IP naslova>  <Samodejno pridobivanje>.
2
Izberite <DHCP>.
Če je izbrana možnost <DHCP>, se izvede komunikacija za preverjanje, ali se zagotavljajo omrežne storitve, ne glede na to, ali lahko okolje uporablja DHCP. Priporočamo, da to možnost počistite, če ne uporabljate protokola DHCP.
Ročni vnos naslova IP
1
Če želite onemogočiti samodejno pridobivanje, konfigurirajte nastavitev.
Izberite <Samodejno pridobivanje>  <Izkl.>.
2
Izberite <Ročno pridobivanje>.
3
Vnesite naslov IP in masko podomrežja.
S številskimi tipkami vnesite te vrednosti na vsakem zaslonu in pritisnite .
Ko povezavo z drugim omrežjem vzpostavljate prek usmerjevalnika, vnesite naslov prehoda in konfigurirajte <Nastavitve statičnega usmerjanja>. Nastavitev statičnega usmerjanja
95H3-00L