Nastavitev statičnega usmerjanja

Statično usmerjanje lahko nastavite, če želite ročno navesti usmeritev do omrežja.
Ko podatke na primer pošiljate iz naprave, ki je z drugimi omrežji povezana prek usmerjevalnika po glavni in sekundarni liniji, je podatke mogoče poslati prek prehoda sekundarne linije namesto prek prehoda glavne linije, ki se uporablja običajno.
*1 Prehod glavne linije
*2 Prehod sekundarne linije
*3 Nastavitve statičnega usmerjanja
Ko povezavo z drugim omrežjem vzpostavljate prek usmerjevalnika, v polje [IPv4 Settings]/[Sub Line Settings: Basic Settings] vnaprej vnesite naslov prehoda. Nastavitev naslova IPv4Nastavitev naslova IPv4 sekundarne linije
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings] [Static Routing Settings].
4
Izberite [Use Static Routing].
5
Za registracijo kliknite [Register] v vrstici s podatki o statičnem usmerjanju.
Za vrstice, v katerih so podatki že registrirani, se prikaže [Edit] ali [Delete].
6
Vnesite [Destination Address] in [Gateway Address] kliknite [OK] [OK].
Pritisnite ustrezne gumbe in vnesite potrebne nastavitve.
Vrstni red usmerjanja je prikazan v razdelku [Priority] na zaslonu z nastavitvami statičnega usmerjanja.
Registrirate lahko do 16 naprav, ki jih je mogoče povezati.
Uspešna/neuspešna izvedba nastavitev statičnega usmerjanja je prikazana v razdelku [Routing Registration].
Če je v razdelku [Routing Registration] navedena neuspešna izvedba, izberite nastavitve statičnega usmerjanja, ki se niso izvedle uspešno, in znova nastavite naslov prehoda.
95H3-00Y