Izbira nastavitev za DNS

DNS (Domain Name System) je storitev ugotavljanja imena, ki poveže ime gostitelja (ali domene) z naslovom IP. Po potrebi konfigurirajte nastavitve za DNS, mDNS ali DHCP. Postopek konfiguriranja DNS je različen za IPv4 in IPv6. Za ta postopek potrebujete skrbniške pravice.
Izbirna nastavitev DHCP velja samo za glavno linijo.
1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings].
4
Konfigurirajte nastavitve DNS.
Za podrobnosti o informacijah o nastavitvah se obrnite na ponudnika ali skrbnika omrežja. Ogledate si lahko tudi nastavitve računalnika. Ogled podatkov o omrežni povezavi računalnika
Konfiguriranje IPv4 DNS
1
Kliknite [IPv4 Settings].
2
Konfigurirajte nastavitve DNS za IPv4.
[DHCP Option Settings]
[Acquire Host Name]
Potrdite to polje, če želite, da možnost 12 pridobi ime gostitelja iz strežnika DHCP.
[Perform DNS Dynamic Update]
To polje potrdite, če želite, da možnost 81 dinamično posodablja zapise DNS prek strežnika DHCP.
[Acquire DNS Server Address]
Potrdite to potrditveno polje, če želite, da možnost 6 dobi naslov strežnika DNS od strežnika DHCP.
[Acquire Domain Name]
Potrdite to polje, če želite, da možnost 15 dobi ime domene od strežnika DHCP.
[Acquire POP Server Address]
Potrdite to polje, če želite, da možnost 70 pridobi naslov strežnika POP iz strežnika DHCP.
[Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired]
Prekličite izbiro potrditvenega polja, če želite po neuspešni samodejni pridobitvi naslova IP uporabiti ročno vnesen naslov IP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Vnesite naslov IP strežnika DNS.
[Secondary DNS Server Address]
Vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS, če obstaja.
[Host Name]
Vnesite črkovno-številske znake za ime gostitelja naprave, ki bo registriran v strežniku DNS.
[Domain Name]
Vnesite črkovno-številske znake za ime domene, ki ji pripada naprava, na primer »primer.com«.
[Perform DNS Dynamic Update]
Potrdite polje, da se zapisi DNS dinamično posodobijo vsakič, ko se naslov IP naprave spremeni.
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
V storitvi Bonjour je mDNS (DNS za večvrstno oddajanje) protokol za povezovanje imena gostitelja z naslovom IP brez uporabe strežnika DNS. Potrdite to polje, če želite omogočiti mDNS, nato pa v besedilno polje [mDNS Name] vnesite ime protokola mDNS.
3
Kliknite [OK].
Konfiguriranje DNS-ja za IPv6
1
Kliknite [IPv6 Settings].
2
Konfigurirajte nastavitve DNS za IPv6.
Za konfiguriranje nastavitev mora biti polje [Use IPv6] potrjeno. Nastavitev naslova IPv6
[DHCP Option Settings]
[Acquire DNS Server Address]
Potrdite to potrditveno polje, če želite, da možnost 23 dobi naslov strežnika DNS od strežnika DHCP.
[Acquire Domain Name]
Potrdite to polje, če želite, da možnost 24 dobi ime domene od strežnika DHCP.
[DNS Settings]
[Primary DNS Server Address]
Vnesite naslov IP strežnika DNS. Naslovov, ki se začnejo s »ff« (ali naslovov za večvrstno oddajanje) ni mogoče vnesti.
[Secondary DNS Server Address]
Vnesite naslov IP sekundarnega strežnika DNS, če obstaja. Naslovov, ki se začnejo s »ff« (ali naslovov za večvrstno oddajanje) ni mogoče vnesti.
[Use Same Host Name/Domain Name as IPv4]
To polje potrdite, če želite uporabiti isto ime gostitelja in domene kot pri IPv4.
[Host Name]
Vnesite črkovno-številske znake za ime gostitelja naprave, ki bo registriran v strežniku DNS.
[Domain Name]
Vnesite črkovno-številske znake za ime domene, ki ji pripada naprava, na primer »primer.com«.
[Perform DNS Dynamic Update]
Potrdite polje, da se zapisi DNS dinamično posodobijo vsakič, ko se naslov IP naprave spremeni. Če želite vnesti vrste naslovov, ki jih želite registrirati v strežnik DNS, potrdite polje za [Register Manual Address], [Register Stateful Address] ali [Register Stateless Address].
[mDNS Settings]
[Use mDNS]
V storitvi Bonjour je mDNS (DNS za večvrstno oddajanje) protokol za povezovanje imena gostitelja z naslovom IP brez uporabe strežnika DNS. Če želite omogočiti mDNS, potrdite to polje.
[Use Same mDNS Name as IPv4]
Potrdite to polje, če želite uporabiti isto ime protokola mDNS kot za IPv4. Če želite nastaviti drugo ime, prekličite izbiro potrditvenega polja in v besedilno polje [mDNS Name] vnesite ime protokola mDNS.
3
Kliknite [OK].
95H3-00W