Nastavitev naslova IPv6

Spodaj so navedene vrste naslovov IPv6. Registrirajte jih po potrebi. Registrirate lahko največ štiri naslove brez stanja. Po potrebi opravite preskus povezave.
Tip
Razlaga
Naslov v okviru povezave
Naslovi, ki jih je mogoče uporabiti samo v isti povezavi in so samodejno ustvarjeni, ne da bi bilo treba kar koli nastaviti. Uporaba ni možna zunaj obsega usmerjevalnika.
Naslov brez stanja (stateless)
Naslovi, ki so samodejno ustvarjeni na podlagi predpone, ki jo sporoči usmerjevalnik, in naslova MAC naprave, tudi v okoljih brez strežnika DHCP.
Ročni naslov
Ročno vneseni naslovi. Navedena sta dolžina predpone in privzeti naslov usmerjevalnika.
Naslov s stanjem (stateful)
Naslovi, pridobljeni iz strežnika DHCP.

Nastavitev naslova IPv6

1
Zaženite Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik). Zagon vmesnika Remote UI
2
Na strani portala kliknite [Settings/Registration]. Zaslon vmesnika Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik)
3
Kliknite [Network Settings]  [IPv6 Settings].
4
Izberite [Use IPv6] in konfigurirajte zahtevane nastavitve.
[Use IPv6]
Potrdite polje, da omogočite IPv6 v napravi. Če IPv6 ne uporabljate, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[Use Stateless Address]
To polje potrdite, če uporabljate naslov brez stanja. Če naslova brez stanja ne uporabljate, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[Use Manual Address]
Če želite ročno vnesti naslov IPv6, potrdite to polje ter v ustrezna besedilna polja vnesite naslov IP, dolžino predpone in privzeti naslov usmerjevalnika.
Naslednjih naslovov ni mogoče uporabiti.
Naslovi, združljivi z IPv4 (naslovi IPv6, pri katerih je zgornjih 96 bitov »0«, v spodnjih 32 bitih pa je naslov IPv4)
Naslovi, preslikani z IPv4 (naslovi IPv6, pri katerih je zgornjih 96 bitov »0:0:0:0:ffff:«, v spodnjih 32 bitih pa je naslov IPv4)
[IP Address]
Vnesite naslov IPv6. Naslovov, ki se začnejo s »ff« (ali naslovov za večvrstno oddajanje) ni mogoče vnesti.
[Prefix Length]
Vnesite številko, ki označuje, koliko bitov je na voljo za omrežni naslov.
[Default Router Address]
Po potrebi določite naslov IPv6 privzetega usmerjevalnika. Naslovov, ki se začnejo s »ff« (ali naslovov za večvrstno oddajanje) ni mogoče vnesti.
[Use DHCPv6]
To polje potrdite, če uporabljate naslov s stanjem. Če ne uporabljate DHCPv6, prekličite izbiro potrditvenega polja.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
To polje potrdite, če želite pridobiti samo prvo polovico naslova s stanjem iz strežnika DHCP z uporabo DHCPv6.
5
 Kliknite [OK].

Preizkus povezave za naslov IPv6

Ko je naprava pravilno povezana, je mogoče v računalniku odpreti prijavni zaslon za Daljinski UI (Zagon vmesnika Remote UI).
Če je naprava povezana na stikalno zvezdišče, morda ne bo povezana v omrežje, čeprav so naslovi IP nastavljeni pravilno. V tem primeru nastavite odlog začetka komunikacije iz naprave in poskušajte znova vzpostaviti povezavo. Nastavitev čakalnega časa pri vzpostavljanju povezave z omrežjem
95H3-00K