Izbira načina vzpostavljanja povezave z omrežjem

Izberete lahko način povezave naprave z računalniki in drugimi napravami. Na voljo so naslednji načini povezave.
Samo ožičeno lokalno omrežje
Samo brezžično lokalno omrežje
Hkrati ožičeno lokalno omrežje in brezžično lokalno omrežje
Hkrati ožičeno lokalno omrežje in drugo lokalno omrežje
Ko hkrati uporabljate ožičeno lokalno omrežje in brezžično lokalno omrežje ali ožičeno lokalno omrežje in drugo lokalno omrežje, se linija iz vrat LAN naprave imenuje »glavna linija«, linija z brezžičnim lokalnim omrežjem ali drugim ožičenim lokalnim omrežjem pa »sekundarna linija«.
<Nastavitev> <Izbirne nastavitve>  <Mreža>  <Izbira vmesnika>  izberite vmesnik
Če uporabljate sekundarno linijo, si oglejte Najpomembnejše funkcije.
Če ste izbrali <Brezžični LAN> ali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>
Nastavitve za <Nastavitve WiFi> so izbrisane.
Brezžičnega omrežja ne morete nastaviti kot glavne linije in žičnega krajevnega omrežja kot sekundarne linije.
Če ste izbrali <Ožičeni LAN + Brezžični LAN>
Nastavite <Poraba energije v stanju mirovanja> na <Visoko>. <Poraba energije v stanju mirovanja>
95H3-006