Uporaba pomnilniškega medija

Pomnilniški medij lahko vstavite neposredno v napravo in ga uporabite.
Podprti so pomnilniški mediji, skladni s standardom USB 2.0. Podprti so pomnilniški mediji z datotečnim sistemom FAT32/exFAT.
Podprte niso te naprave in načini uporabe:
Pomnilniški mediji z varnostnimi funkcijami
Bralniki pomnilniških kartic, ki so priključeni prek USB-ja
Podaljški kablov USB ali zvezdišča USB

Priprava na uporabo pomnilniških medijev

Pred uporabo pomnilniških medijev opravite te priprave.

Omogočanje pomnilniških medijev za tiskanje

<Nastavitev>  <Nastavitve funkcije>  <Dostop do datotek>  <Nastavitve pomnilniškega medija>  <Uporabi funkcijo Izpis>  <Vkl.>
Če naprava pomnilniškega medija ne prepozna, čeprav je ta pravilno povezan, nastavite možnost <Upor. AddOn gon. za USB napr. za shran.> na <Izkl.>. <Upor. AddOn gon. za USB napr. za shran.>
Prikaz zaslona z nastavitvami tiskanja ob vstavitvi pomnilniškega medija
Nastavite <Izberite mož. pri pov. pomn. medija> na <Vkl.>. Ko vstavite pomnilniški medij, se prikaže potrditveni zaslon in tiskanje se lahko takoj izvede. <Izberite mož. pri pov. pomn. medija>
* Če želite zaslon z nastavitvami tiskanja prikazati s pomnilniškega medija, ga vstavite, potem ko prekličete način spanja. Izhod iz načina spanja

Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniških medijev

Če pomnilniški medij vstavite na nepravilen način ali v napačni smeri, lahko pride do težav z napravo ali pomnilniškim medijem.

Vstavljanje pomnilniških medijev

Pomnilnik USB vstavite pravilno obrnjen v vrata USB na desni strani naprave.

Odstranjevanje pomnilniških medijev

Naredite nekaj od tega, da odstranite medij.
Izberite <Odstrani pomnilniški medij> na zaslonu za tiskanje s pomnilniškega medija  <Da> za <Odstrani pomnilniški medij>.
Izberite  (Nadzor stanja)  <Stanje naprave>  <Odstrani pomnilniški medij>.

Tiskanje datotek s pomnilniškega medija

1
Pomnilniški medij vstavite v vrata USB naprave. Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniških medijev
2
Izberite <Pomnilniški medij> na zaslonu <Domov>. Zaslon <Domov>
3
Izberite <Izberite datoteke in tiskanje>.
Če želite izbrati vse datoteke, izberite <Izberi vse>.
Če je več vrst datotek, izberite <PDF>, <XPS> ali <JPEG/TIFF>.
Izbiro datoteke lahko prekličete tako, da datoteko izberete znova. Če želite preklicati izbiro vseh datotek, izberite <Počisti izbor>.
4
Izberite <Uporabi>.
Uporaba tiskalne vstopnice za tiskanje datoteke XPS
Pri tiskanju datoteke v obliki zapisa XPS lahko tiskate v skladu s tiskalno vstopnico (nastavitvami tiskanja), vdelano v datoteko.
5
Po potrebi določite nastavitve tiskanja.
Izberite element, ki ga želite nastaviti.
<Število kopij>
<Papir>
<N na 1>
<N na 1> ni mogoče uporabiti za datoteke JPEG ali TIFF.
<2-stransko>
<Ločljivost>
<Razponizpisovanja>
<Obseg tiskanja (TIFF)>
<Obseg tiskanja (TIFF)> ni mogoče uporabiti za datoteke PDF, XPS ali JPEG.
<Pril. velik. strani>
<Pril. velik. strani> ni mogoče uporabiti za datoteke JPEG ali TIFF.
<Povečanje/Pomanjšanje>
<Povečanje/Pomanjšanje> ni mogoče uporabiti za datoteke PDF ali XPS.
<Poveč. obm. izpisovanja>
<Zbiranje>
<Zbiranje> ni mogoče uporabiti za datoteke JPEG ali TIFF.
<Usmerjenost slike>
<Usmerjenost slike> ni mogoče uporabiti za datoteke PDF ali XPS.
<Položaj izpisovanja>
<Položaj izpisovanja> ni mogoče uporabiti za datoteke PDF ali XPS.
<Poltoni>
6
Izberite <Zač. tiskanja>.
Izbrana datoteka je izpisana.
Če želite preklicati tiskanje, izberite <Prekliči>  <Da>.
7
Pravilno odstranite pomnilniški medij. Vstavljanje/odstranjevanje pomnilniških medijev
Če pomnilniški medij odstranite na nepravilen način, lahko pride do težav z napravo ali pomnilniškim medijem.
95H3-033