Težave z varnostjo

Nastavitve v <Nastavitev> se ne obnovijo, čeprav je potrditveno polje v nastavitvah varnostnega pravilnika počiščeno.

Elementi, spremenjeni v nastavitvah varnostnega pravilnika, se ne obnovijo, če počistite potrditveno polje. Počistite potrditveno polje in spremenite ustrezne nastavitve z možnostjo [Settings/Registration] v Remote UI (Oddaljeni uporabniški vmesnik).

Nastavitev varnostnega pravilnika ni mogoče uvoziti.

Ali ste v izvorni napravi nastavili drugo geslo za varnostni pravilnik? Odstranite geslo v ciljni napravi ali nastavite isto geslo kot v izvorni napravi.
Zaščita nastavitev varnostnega pravilnika z geslom

Prikaže se zaslon za vnos gesla skrbnika za varnost, čeprav ni nastavljeno nobeno geslo.

Če uvozite nastavitve varnostnega pravilnika, se za ciljno napravo nastavi isto geslo, če je v izvorni napravi nastavljeno geslo za varnostni pravilnik. Preverite geslo izvorne naprave.
95H3-08U