Odpravljanje težav

Če med uporabo naprave pride do težave, najprej preverite naslednje. Če težave ne morete rešiti ali je potrebno preverjanje naprave, se obrnite na prodajalca ali servis.

Kakšna težava se je pojavila?

95H3-08J