Pappersstopp i papperskälla

Kontrollera var pappersstoppet har inträffat på skärmen och följ stegen nedan för att ta ut pappret.

Rensa pappersstopp i pappersmagasinet

1
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
2
Ta bort papper som fastnat i utmatningsenheten.
1
Fäll upp utmatningsskenan.
2
Dra spaken med det gröna märket till vänster om styrskenan utåt.
3
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
3
Ta bort papper som fastnat i papperslådan.
1
Dra ut papperslådan.
2
Dra försiktigt ut pappret.
3
Ställ in papperslådan.
4
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan även ha fastnat på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om den bakre luckan på huvudenheten är ordentligt stängd.

Rensa pappersstopp i papperslåda 2, 3 och 4

Ta bort papper som fastnat i papperslådor 3 och 4 enligt samma procedur som papperslåda 2.
1
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
2
Ta bort papper som fastnat i utmatningsenheten.
1
Fäll upp utmatningsskenan.
2
Dra spaken med det gröna märket till vänster om styrskenan utåt.
3
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
3
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
4
Öppna den bakre luckan på dokumentmataren.
5
Dra försiktigt ut pappret.
6
Dra ut papperslådan från dokumentmataren, och dra försiktigt ut pappersarket.
7
Ställ in papperslådan.
8
Stäng den bakre luckan på dokumentmataren.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan även ha fastnat på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om luckorna är ordentligt stängda.

Rensa pappersstopp i pappersmagasinet

Om huvudenheten är placerad direkt ovanför pappersmagasinet

1
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
2
Ta bort papper som fastnat i utmatningsenheten.
1
Fäll upp utmatningsenheten.
2
Dra spaken med det gröna märket till vänster om styrskenan utåt.
3
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
3
Ta bort papper som fastnat i papperslådan.
1
Dra ut papperslådan.
2
Dra försiktigt ut pappret.
3
Ställ in papperslådan.
4
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
5
Öppna den bakre luckan på pappersmagasinet och dra försiktigt ut pappersarket.
6
Stäng den bakre luckan på pappersmagasinet.

Om dokumentmataren är placerad direkt ovanför pappersmagasinet

1
Öppna den bakre luckan på dokumentmataren.
2
Dra försiktigt ut pappret.
3
Stäng den bakre luckan på dokumentmataren.
4
Öppna den bakre luckan på pappersmagasinet och dra försiktigt ut pappersarket.
5
Öppna frontluckan på pappersmagasinet.
6
Dra försiktigt ut pappret.
7
Stäng frontluckan på pappersmagasinet.
8
Stäng den bakre luckan på pappersmagasinet.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan även ha fastnat på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om luckorna är ordentligt stängda.

Rensa pappersstopp i universalfacket

1
Öppna den bakre luckan på huvudenheten.
2
Kontrollera om papper har fastnat i pappersmatningsbanan.
1
Ta ut papperslådan.
2
Tryck på öppningsknappen för pappersmatningsluckan för att öppna pappersmatningsluckan.
3
Dra försiktigt ut pappret.
Dra ut papperet medan du håller det så horisontellt som möjligt för att förhindra våt toner från att droppa ned.
4
Stäng pappersmatningsluckan.
5
Ställ in papperslådan.
3
Stäng den bakre luckan på huvudenheten.
När meddelandet fortfarande visas
Papper kan även ha fastnat på andra platser. Kontrollera andra platser och ta bort papper som har fastnat. Om meddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om luckorna är ordentligt stängda.
93X2-094