Invändigt

Fack för tonerpatron

Dra ut detta fack vid byte av tonerpatronen. Byta tonerpatron

Lucka för tonerbyte

Öppna luckan vid byte av tonerpatronen.
Byta tonerpatron

Fixeringsenhet

Dra ut fixeringsenheten om det inträffar ett pappersstopp i maskinen och ta bort pappersarket som har fastnat. Åtgärda pappersstopp

Transportenhet

Dra ut fixeringsenheten och lyft upp denna enhet om ett pappersark har fastnat i maskinen, och ta bort pappersarket som har fastnat. Åtgärda pappersstopp

Bakre lucka på huvudenheten

Öppna denna lucka när du byter fixeringsenheten eller för att åtgärda pappersstopp. Åtgärda pappersstopp

Öppningsknapp för pappersmatningsluckan

Tryck på denna knapp för att öppna pappersmatningsluckan.

Pappersmatningslucka

Öppna denna lucka för att ta bort papper som fastnat i pappersmatningsdelen.
93X2-018