<Inställningar för timer/energispar>

I det här avsnittet beskrivs inställningar för timer och energiförbrukning.
<Datum-/tidsinställningar>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Det är mycket viktigt att du ställer in aktuellt datum och klockslag. För anvisningar om hur du konfigurerar inställningarna, se Ställa in datum/tid.
<Tidformat>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange huruvida tiden ska visas med 24 eller 12 timmar.
<Inst. för snabbstart för huvudströmbr.>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Genom att ställa in denna funktion på <På> kan du minska tiden det tar innan du kan utföra åtgärder på skärmen efter att du har slagit på maskinen.
<Autoåterställning av tid>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange den tidsperiod som du är utloggad i. Skärmen återgår till standardinställningarna automatiskt.
<Begränsa autoåterställning av tid>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Om du sätter den här funktionen till <På> kan allmänna användare inte ställa in <Autoåterställning av tid> och <Funktion efter autoåterställning>.
<Funktion efter autoåterställning>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange om standardskärmen som angetts för <Standardskärm efter start/återställning> i <Visningsinställningar> eller den föregående skärmen ska visas vid start när autoåterställning har initierats.
<Auto-avstängningstid>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
I läget Auto-avstängning stängs maskinen automatiskt av om displayen på maskinen inte används under en viss tidsperiod när den placerats i viloläge.
<Veckotimer för aut. avstängning>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange vid vilken tidpunkt maskinen ska stängas av automatiskt varje dag. Om du använder den här funktionen behöver du behöver stänga av maskinen manuellt varje dag.
<Tillåt viloläge vid fel>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ställa in om maskinen ska gå in i autoviloläget när ett fel har inträffat.
<Tid till automatiskt viloläge>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange tiden tills maskinen automatiskt sätts i viloläge om inga åtgärder utförs.
<Energiförbrukning i viloläge>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange hur mycket energi som ska förbrukas när maskinen är satt i viloläge.
<Inst. för avstäng. av sömnlä. vid Job RX>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange om du vill behålla kontrollpanelen i viloläge när ett utskriftsjobb tas emot.
<Veckotimer fär automatiskt viloläge>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ange vid vilken tidpunkt som maskinen automatiskt ska sättas i viloläge varje dag.
<Tidsinställningar för lämna viloläge>
<Ställ in> <Preferenser> <Inställningar för timer/energispar>
Du kan ställa in tiden för att återhämta sig från viloläge.
93X2-074