Begränsa användning av manöverpanelen

Du kan begränsa användningen av funktionerna och knapparna på kontrollpanelen för att skydda maskininställningarna mot oavsiktliga ändringar eller åtgärder.
1
Starta fjärrgränssnittet. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Enhetshantering]  [Inst. tangentlås/funktionslås].
4
Välj de tangenter och funktioner som ska låsas och klicka på [OK].
Satsvis import/satsvis export
Inställningen kan importeras/exporteras med modeller som har stöd för satsvis import av den här inställningen. Importera/exportera inställningsdata
Inställningen ingår i [Grundläggande information om Inställningar/Registrering] vid satsexport. Importera/exportera alla inställningar
93X2-050