Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar

Vi rekommenderar att du använder ett lösenord för att skydda maskininställningar för säkerhetspolicyn. Genom att ange ett lösenord kan behörigheten att ändra inställningar för säkerhetspolicyn begränsas till informationssäkerhetsadministratörer som känner till lösenordet.
1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet). Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Inställningar/Registrering] på portalsidan. Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) skärm
3
Klicka på [Säkerhetsinställn.]  [Inställningar för säkerhetspolicy].
Sidan [Bekräfta säkerhetspolicy] visas.
4
Klicka på [Lösenordsinställningar].
5
Ange ett lösenord och klicka på [OK].
Använda alfanumeriska tecken för lösenordet.
Se till att lösenordet anges korrekt och ange det nya lösenordet igen i [Bekräfta:].
För att ändra lösenordet
Ange det aktuella lösenordet i [Nuvarande lösenord:] och det nya lösenordet i [Nytt lösenord:], ange sedan det nya lösenordet igen i [Bekräfta:] och klicka på [OK].
För att ta bort lösenord
Ange det aktuella lösenordet i [Nuvarande lösenord:], och klicka på [OK] utan att skriva något värde för [Nytt lösenord:] eller [Bekräfta:] (lämna dem tomma). Om en teckenbegränsning har angetts i [Policy för lösenordsinställningar], måste ett värde anges för den här inställningen. Avbryt begränsningen innan du tar bort lösenordet. Säkerhetspolicyinställningar
Se till att du inte glömmer ditt lösenord. Om du glömmer ditt lösenord kontaktar du din återförsäljare eller servicerepresentant.
För att ställa in/ändra lösenordet måste du logga in till Fjärranvändargränssnittet med administratörsbehörighet.
Om ett lösenord har angetts, krävs autentisering för initiering av maskinen. Efter autentisering och initiering raderas lösenordet. Initialisera inställningar
93X2-03H