Säkerhetspolicyinställningar

Inställningar relaterade till säkerhetspolicys för maskinen beskrivs nedan. Markera kryssrutorna för de alternativ du vill använda på inställningsskärmen.

[Gränssnitt]

[Policy för trådlös anslutning]
Förhindra obehörig åtkomst genom att inte tillåta trådlösa anslutningar.
[Förbjud direktanslutning]
<Använd direktanslutning> och <Håll aktiv om SSID-/nätv.nyckel angetts> är inställd på <Av>. Det går inte att ansluta till maskinen från mobila enheter.
[Förbjud användning av trådlöst nätverk]
Om <Välj gränssnitt> är inställt till <Trådlöst LAN> eller <Fast LAN + Trådlöst LAN> ändras den till <Fast LAN>. Trådlösa anslutningar kan inte längre göras via en trådlös LAN-router eller åtkomstpunkt.
  
[USB-policy]

Förhindra obehörig åtkomst och personuppgiftsöverträdelser genom att förhindra USB-anslutning.
[Förbjud användning som USB-enhet]
<Använd som USB-enhet> har ställt sin på <Av>. Det går inte att ansluta till en dator via USB.
[Förbjud användning som USB-lagringsenhet]
<Använd USB-lagringsenhet> har ställt sin på <Av>. Det går inte att använda USB-lagringsenheter.

[Nätverk]

[Kommunicering av verksamhetspolicy]
Öka säkerheten för kommunikation som kräver verifiering av signaturer och certifikat.
[Verifiera alltid signaturer för SMB- och WebDAV-serverfunktioner]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Verifiera alltid servercertifikat vid användning av TLS]
Följande inställningar är inställda på <På> och en bock läggs till <CN>.
<Bekräfta TLS-certifikat f POP-mottagning>
<Bekräfta TLS-certifikat med AddOn-app>
Under TLS-kommunikation, kommer kontrollen utföras för digitala certifikat med vanliga namn.
[Förbjud klartextverifiering för serverfunktioner]
<Använd FTP-utskrift> i <FTP-utskriftsinställningar> är inställt på <Av>.
<SMTP-mottagning> i <E-postinställningar>  <Kommunikationsinställningar> är inställt på <Använd alltid TLS>.
[Autentiseringsmetod] i [Nätverksinställningar]   [Autentiseringsmetod dedikerad port] är inställt på [Läge 2].
När maskinen används som en server är autentisering med normal text och funktioner som använder normal text inte tillgängliga.
[Förbjud användning av SNMPv1]
I <SNMP-inställningar> är <Använd SNMPv1> satt till <Av>. Det går inte att använda SNMPv1 när du hämtar enhetsinformation från datorn.
Den här inställningen gäller inte för kommunikation med IEEE 802.1X-nätverk, även om kryssrutan har markerats för [Verifiera alltid servercertifikat vid användning av TLS].
Om [Förbjud klartextverifiering för serverfunktioner] har valts och ditt program för enhetshantering eller din drivrutinsversion är gammal, kan du kanske inte ansluta till maskinen. Kontrollera att du använder de senaste versionerna.
  
[Portanvändningspolicy]

Förhindra externa överträdelser genom att stänga oanvända portar.
[Begränsa LPD-port (portnummer: 515)]
<Inställningar för LPD-utskrift> har ställt sin på <Av>. Det går inte att göra LPD-utskrifter.
[Begränsa RAW-port (portnummer: 9100)]
<Inställningar för RAW-utskrift> har ställt sin på <Av>. Det går inte att göra RAW-utskrifter.
[Begränsa FTP-port (portnummer: 21)]
I <FTP-utskriftsinställningar> är <Använd FTP-utskrift> satt till <Av>. Det går inte att göra FTP-utskrifter.
[Begränsa WSD-port (portnummer: 3702, 60000)]
I <WSD-inställningar> sätts <Använd WSD-utskrift> och <Använd WSD-sökning> in till <Av>. Det går inte att använda WSD-funktioner.
[Begränsa BMLinkS-port (portnummer: 1900)]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Begränsa IPP-port (portnummer: 631)]
<Inställningar för IPP-utskrift> och <Använd Mopria> sätts till <Av>. Det går inte att skriva ut med IPP eller Mopria™.
[Begränsa SMB-port (portnummer: 139, 445)]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Begränsa SMTP-port (portnummer: 25)]
[SMTP-mottagning] i [Nätverksinst. – E-postinst.] [SMTP/POP-inställningar] är avmarkerat och kan inte ställas in. SMTP-mottagning är inte möjlig.
[Begränsa tilldelad port (portnummer: 9002, 9006, 9007, 9011-9015, 9017-9019, 9022, 9023, 9025, 20317, 47545-47547)]
[Använd reserverad port] är avmarkerad och kan inte ställas in. Det går inte att använda dedikerade portar.
[Begränsa fjärradministratörens programvaruport (portnummer: 5900)]
<Fjärrfunktionsinställningar> har ställt sin på <Av>. Det går inte att använda fjärranvändningsfunktioner.
[Begränsa SIP-port (IP-fax) (portnummer: 5004, 5005, 5060, 5061, 49152)]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Begränsa mDNS-port (portnummer: 5353)]
Följande inställningar är inställda på <Av>.
<Använd IPv4 mDNS> och <Använd IPv6 mDNS> i <mDNS-inställningar>.
<Använd Mopria>
Det går inte att söka i nätverk eller utföra automatiska inställningar med hjälp av mDNS. Det går inte heller att skriva ut med Mopria™.
[Begränsa SLP-port (portnummer: 427)]
I <Inställningar för Multicast Discovery> är <Svar> satt till <Av>. Det går inte att söka i nätverket eller utföra automatiska inställningar med SLP.
[Begränsa SNMP-port (portnummer: 161)]
I <SNMP-inställningar>, ställs alternativen <Använd SNMPv1> och <Använd SNMPv3> till <Av>. Det går inte att få enhetsinformation från datorn eller konfigurera inställningar med SNMP.

[Autentisering]

[Verifiering av verksamhetspolicy]
Förhindra oregistrerade användare från att utföra aj auktoriserade åtgärder genom att implementera säker användarautentisering.
[Förbjud gästanvändare att använda enheten]
<Ställ in PIN-kod för administratör> har ställt sin på <På>.
Det blir [Autentiseringsläge Standard] om [Autentiseringsläge Gäst] är inställt på [Autentiseringsläge:] i [Autentisering för fjärranvändargränssnitt].
Dessutom kan [Autentiseringsläge Gäst] inte längre väljas för [Autentiseringsläge:] i [Autentisering för fjärranvändargränssnitt].
Oregistrerade användare kan inte komma åt inställningar som kräver administratörsbehörighet, och utskriftsjobb från datorer avbryts.
[Tvinga inställning för automatisk utloggning]
<Autoåterställning av tid> har aktiverats. Användaren är loggas automatiskt ut om inget arbete utförs under en viss tidsperiod. Välj [Tid till utloggning:] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
  
[Verksamhetspolicy för lösenord]

Införa strängare gränser för lösenordsåtgärder.
[Förbjud cachning av lösenord för externa servrar]
[Förbjud cache av autentiseringslösenord för åtkomst till externa servrar] är valt och [Spara autentiseringsinformation för inloggningsanvändare] är avmarkerat. Användare måste alltid ange ett lösenord vid åtkomst till en extern server. Autentiseringsinformationen för inloggad användare behålls inte längre.
[Visa varning när standardlösenordet används]
[Visa varning när standardlösenordet används] är markerat. Ett varningsmeddelande visas när maskinens förinställda standardlösenord används.
[Förbjud användning av standardlösenord för fjärråtkomst]
[Tillåt användning av standarlösenord för fjärråtkomst] är avmarkerat. Det går inte att använda det förinställda standardlösenordet vid åtkomst till maskinen från en dator.
  
[Policy för lösenordsinställningar]

Förhindra att tredje part enkelt kan gissa sig till lösenordet genom att ställa in en miniminivå för komplexitet och en giltighetstid för lösenord för användarautentisering.
[Ange lägsta antal tecken för lösenord]
[Ange minsta antal tecken för lösenord] är markerat. Det går inte att ställa in ett lösenord med färre tecken än den siffra som anges för [Minsta antal tecken].
[Ange lösenordets giltighetsperiod]
[Inget upphörande för lösenord] är avmarkerat.
[Ange lösenords giltighetstid] är valt. Ange lösenordets förfallodatum i [Giltighetsperiod:].
[Begränsa användning av 3 eller fler identiska tecken i rad]
[Begränsa användning av 3 eller fler identiska tecken i rad] är markerat. Det går inte att ställa in ett lösenord som innehåller samma tecken tre eller flera gånger i följd.
[Tvinga användning av åtminstone 1 stor bokstav]
[Tvinga användning av åtminstone 1 stor bokstav] är markerat. Lösenord måste innehålla minst en stor bokstav.
[Tvinga användning av åtminstone 1 liten bokstav]
[Tvinga användning av åtminstone 1 liten bokstav] är markerat. Lösenord måste innehålla minst en liten bokstav.
[Tvinga användning av åtminstone 1 siffra]
[Tvinga användning av åtminstone 1 siffra] är markerat. Lösenord måste innehålla minst ett numeriskt tecken.
[Tvinga användning av åtminstone 1 symbol]
[Tvinga användning av åtminstone 1 symbol] är markerat. Lösenord måste innehålla minst en symbol.
  
[Utelåsningspolicy]

Hindra användare från att logga in under en viss tidsperiod efter ett visst antal ogiltiga inloggningsförsök i följd.
[Aktivera låsning]
[Aktivera låsning] i [Funktionsinställningar för autentisering] är valt. Ange värdena för [Gränsvärden för låsning] och [Låsperiod].

[Nyckel/certifikat]

Skydda viktiga data genom att förhindra användning av svag kryptering eller genom att spara krypterade användarlösenord och nycklar på lämplig utrustning.
[Tillåt ej användning av svag kryptering]
[Tillåt ej användning av svag kryptering] har markerats. Det går inte att använda svag kryptering. När kryssrutan har markerats, kan [Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering] väljas.
[Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering]
[Tillåt ej anv. av nyckel/certifikat med svag kryptering] i [Tillåt ej användning av svag kryptering] är markerat. Det går inte att använda en nyckel eller ett certifikat med svag kryptering.
[Använd TPM för att lagra lösenord och nyckel]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-

[Logg]

Du kan regelbundet undersöka hur maskinen används genom att kräva att loggar ska registreras.
[Tvinga inspelning av granskningslogg]
Följande inställningar är inställda på <På>.
<Visa jobblogg>
<Spara granskningslogg>
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
<Hmt logg m hant.prog.> i <Visa jobblogg> är inställt på <Tillåt>.
Granskningsloggar registreras alltid.
[Tvinga SNTP-inställningar]
I <SNTP-inställningar> är <Använd SNTP> satt till <På>. Tidssynkronisering via SNTP krävs. Ange ett värde för [NTP-serveradress] på inställningsskärmbilden för Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).

[Jobb]

[Utskriftspolicy]
Förhindra informationsläckage när du skriver ut.
[Förbjud omedelbar utskrift av mottagna jobb]
[Tvinga parkering] är valt. Endast [Mellanlagra som delat] i [Villkorsinställningar] kan ställas in för [Åtgärd].
Utskrift sker inte omedelbart, även om utskriftsarbete utförs.
  
[Policy för sändning/mottagning]

Begränsa sändningsåtgärder för mottagare och begränsa hur mottagna data bearbetas.
[Tillåt endast sändning till registrerade adresser]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Tvinga bekräftelse av faxnummer]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
[Förbjud automatisk vidarebefordran]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-

[Lagring]

Radera onödiga data från maskinens minne för att förhindra informationsläckage.
[Tvinga fullständig radering av data]
Det finns inga säkerhetspolicyinställningar tillämpade på maskinen.
-
93X2-03K