Skriva ut mottagen e-post (e-postutskrift)

 
Med e-postutskrift kan du skriva ut meddelanden och bifogade TIFF-bilder som tagits emot från POP3-e-postservern utan att använda en dator. E-post kan tas emot manuellt eller automatiskt i regelbundna intervall. När SMTP-protokollet används skrivs e-post ut när den skickas direkt till maskinen utan e-postserver.
Ta emot e-postmeddelanden manuellt
Vissa filer är inte tillgängliga beroende på filstrukturen.
För information om inställningar för mottagning och utskrift av e-post med maskinen, se Konfigurera utskriftsinställningar för e-post.
För information om specifikationen för e-postutskrift, se Utskriftsfunktioner.

Översikt över e-postutskrift

Allmänt

Ett e-postmeddelande skrivs ut med informationen i e-posthuvudet.
Om texten i e-postens textfält inte får plats på en linje infogas en radbrytning automatiskt.
När tonerpatronen börjar ta slut går det inte att ta emot e-post.

Ta emot e-postmeddelanden manuellt

Om e-postutskrift från POP3-e-postservern är aktiverat kan du ta emot och skriva ut e-post manuellt. Om du vill ansluta till e-postservern innan du automatiskt tar emot e-post eller om maskinen är konfigurerad för att förhindra att e-post tas emot automatiskt, följ proceduren nedan för att ta emot e-post manuellt.
1
Tryck på  (Statusövervakare).
2
Välj <Mottagning>  <Kontrollera e-post RX>.
Enheten är ansluten till e-postservern. E-postutskrift startas för eventuella nya e-postmeddelanden i brevlådan på servern.
93X2-02Y