<Skicka>

I det här avsnittet beskrivs hur du anger utskriftsinställningar för e-post.
<Kommunikationsinställningar>
<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-postinställningar>
Du kan konfigurera inställningarna för att använda utskriftsfunktionen för e-post. Andra inställningar för e-postutskrift, som inställningarna för en e-postserver, måste konfigureras från Fjärranvändargränssnittet. Konfigurera utskriftsinställningar för e-post
<Bekräfta TLS-certifikat f POP-mottagning>
<Ställ in>  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <E-postinställningar>
Du kan kontrollera om TLS-servercertifikatet är giltigt när du tar emot med POP. Du kan verifiera giltigheten för certifikatet och certifikatkedjans tillförlitlighet, samt bekräfta CN (Common Name).
93X2-07J