<Datahantering>

Du kan konfigurera inställningar för att använda data som information om maskininställningar och initiering av data.
<Importera från USB-minne>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan importera all inställningsinformation från ett USB-minne.
<Exportera till USB-minne>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Du kan exportera alla inställningar till ett USB-minne.
<Begränsa import/export från webbservice>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>  <Importera/exportera>
Välj om du vill begränsa import och export med andra webbprogram än Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
<Initiera nätverksinställningar>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Du kan återställa alla nätverksinställningar till standardvärdena.Initialisera inställningar
<Initiera alla inst. utan nätverksinst.>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Du kan återställa alla maskininställningar till standardvärdena.Initialisera inställningar
<Initiera alla data/inställningar>
<Ställ in>  <Hanteringsinställningar>  <Datahantering>
Välj om du vill återställa alla maskinens inställningar till de fabriksinställda värdena och fullständigt radera data som lagrats i maskinen. Den här inställningen behövs inte vid normal användning, men den är praktisk för att radera personlig eller konfidentiell information när du ska kassera maskinen. Initialisera inställningar
93X2-07Y