Installera drivrutiner

Installera de olika drivrutinerna och tillhörande programvara på datorn.
1
Förbered för installation.
Utrusta huvudenheten med tillbehör (Tillbehör).
Installera de drivrutiner och program som ska användas från den medföljande CD/DVD-ROM eller genom att ladda ned dem från Canons webbplats för ditt land/region som du når via den URL som anges nedan.
 (https://global.canon/en/support/)
De senaste versionerna av drivrutiner och program överförs till Canons webbplats när de är tillgängliga. Kontrollera maskinens driftsmiljö och hämta dem när de behövs.
Vissa funktioner i drivrutiner och program kanske inte är tillgängliga beroende på vilken maskinmodell eller driftsmiljö du använder.
Vissa drivrutiner är kanske inte helt kompatibla med det operativsystem du använder. Kontrollera drivrutinens kompatibilitet med de senaste versionerna av operativsystem på Canons webbplats.
2
Installera drivrutinerna.
Information om installationen finns i handböckerna till de drivrutiner och program du använder.
Om kommunikation via relevant IP-adress inte tillåts i [Brandväggsinställningar] kan du inte installera drivrutinen. För mer information, se Ange IP-adresser i brandväggsinställningar.
När du har installerat drivrutinen, om kommunikation via den IP-adress på datorn som du har installerat den på inte tillåts i [Brandväggsinställningar], kan du inte skriva ut från den datorn.
93X2-012