Upprätta anslutning genom att välja en trådlös router

Du kan söka efter trådlösa routrar som är tillgängliga för anslutning och välja en från skärmen på maskinen. Om säkerhetsstandarden för den trådlösa LAN-routern är WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE, anger du en WEP-nyckel eller PSK som nätverksnyckel. Bekräfta och skriv i förväg ner information om din SSID, nätverksnyckel, säkerhetsstandard eller autentisering/krypteringsmetod etc. Kontrollera SSID och nätverksnyckel
Säkerhetsinställningar
Om den trådlösa anslutningen är inställd genom att välja en trådlös router är WEP-autentiseringsmetoden inställd på <Öppet system>, eller så är krypteringsmetoden för WPA/WPA2-PSK och WPA3-SAE inställd på <Auto> (AES-CCMP eller TKIP). Om du vill välja <Delad nyckel> för WEP-autentisering, eller om du vill ange <AES-CCMP> som krypteringsmetod för WPA/WPA2-PSK och WPA3-SAE, ställ in anslutningen i <Ange manuellt>. Upprätta en anslutning med detaljerade inställningar
Om säkerhetsstandarden för den trådlösa LAN-routern är WPA/WPA2-EAP/WPA3-EAP, är krypteringsmetoden inställd på AES-CCMP. Ange även IEEE 802.1X autentiseringsinställningar för maskinen innan du ansluter till det trådlösa nätverket. Konfigurera IEEE 802.1X-autentiseringsinställningar
1
Välj <Ställ in> på <Hem>-skärmen. Skärmbilden <Hem>
2
Välj <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar för trådlöst LAN>  <SSID-inställningar>.
3
Välj <Välj åtkomstpunkt>.
Enheten börjar söka efter tillgängliga trådlösa routrar.
4
Välj en trådlös router och anslut till den.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Välj den trådlösa LAN-routern som ska användas.
2
Ange nätverksnyckeln.
3
Välj <Ja> på bekräftelseskärmen.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
Om säkerhetsinställningen för din trådlösa router är någon annan än WEP, WPA/WPA2-PSK eller WPA3-SAE
1
Välj den trådlösa LAN-routern som du vill använda välj <Ja> på bekräftelseskärmen.
När konfigurationen är klar, visas skärmen <Ansluten.>.
93X2-00C