Säkerhetsproblem

Inställningarna i <Ställ in> återställs inte även om kryssrutan avmarkeras i säkerhetspolicyinställningarna.

Alternativ som ändras med säkerhetspolicyinställningarna kan inte återställas genom att du bara avmarkerar kryssrutan. Avmarkera kryssrutan och ändra de motsvarande inställningarna från [Inställningar/Registrering] i Fjärranvändargränssnittet.

Kan inte importera säkerhetspolicyinställningar.

Har du ställt in ett annat säkerhetspolicylösenord än på ursprungsenheten? Radera lösenordet på mottagarenheten eller ställ in samma lösenord som på ursprungsenheten.
Använda lösenord för att skydda säkerhetspolicyinställningar

Skärmen för att ange lösenord för säkerhetsadministratören visas även om inget lösenord har angetts.

Om du importerar säkerhetspolicyinställningar ställs samma lösenord in på mottagarenheten som på ursprungsenheten om den har ett säkerhetspolicylösenord inställt. Kontrollera ursprungsenhetens lösenord.
93X2-08U