Bilgisayardan Yazdırmayı Kısıtlama

Yalnızca belirli türde belgelerin yazdırılabilmesi için bilgisayardan yazdırmayı kısıtlayabilirsiniz (Bilgisayardan Yazdırma). Makineyi, kullanıcıya makine üzerinde yetki verilene kadar belgeler yazdırılmayacak şekilde de yapılandırabilirsiniz (Makinede Tutulan Belgeleri Yazdırma). Makineyi, yalnızca gözetimsiz çıktılar veya korumasız yazdırma verileri yoluyla bilgi sızıntısını önleyebilen Şifreli Güvenli Baskı belgelerini yazdıracak şekilde de kısıtlayabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.

Bilgisayardan Yazdırmayı Yasaklama

Kullanıcıların bilgisayardan belge yazdırmasını yasaklayabilirsiniz.
<Ayarla>  <Fonksiyon Ayarları>  <Yazıcı>  <Yazıcı İşlerini Kısıtla>  <Açık>  Kısıtlama özel durumlarını seçin

Zorunlu Bekletmeli Yazdırma Ayarlarını Yapılandırma

Bilgisayardan belge yazdırırken yazdırma verilerini makinede bekletebilir ve belgelerin hemen yazdırılmasını önleyebilirsiniz (Makinede Tutulan Belgeleri Yazdırma). Kullanıcıya makine üzerinde yetki verilene kadar yazdırma gerçekleştirilmeyecek şekilde ayarları yapılandırabilir, böylece güvenliği artırabilir ve başka kişilerin hassas belgeleri görüntülemesi ya da yanlışlıkla almasıyla ilgili riski azaltabilirsiniz. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Yazıcı] [Yazdır]'a tıklayın.
4
[Zorunlu Tutma]'yı seçin, gerekli koşulları belirleyin ve [Tamam]'a tıklayın.
Kullanıcı veya IP adresi gibi yazdırma işlerini bekletmeye ilişkin ayrıntılı koşulları ayarlayabilirsiniz. Bir koşul ayarlanmazsa, tanınmayan kullanıcılardan gelen işler dışında tüm yazdırma işleri bekletilir. Bir koşul ayarlanmamışsa ve tanınmayan bir kullanıcıdan yazdırma işi alınırsa, yazdırma işi bekletilmeden iptal edilir.
Belgeleri bekletme koşullarını ayarlama
Zorunlu bekletmeli yazdırma için ayrıntılı ayarları yapılandırma
Yazdırma için bekletilen belgelerin ne kadar süreyle saklanacağı ve ne kadar süreyle görüntüleneceği gibi ayrıntılı ayarlarını yapılandırabilirsiniz. <Yazdır>
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma

Diğer Sınırlamaları Ayarlama

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Yazıcı]  [Yazdır] seçeneğine tıklayın.
4
Diğer sınırlamaları ayarlayın.
[Yazdırma Sonrası İşi Sil]
Yazdırıldıktan sonra işleri silmek için bu onay kutusunu işaretleyin.
[Sadece Şifreli Baskı İşlerine İzin Ver]
Bilgisayarlardan yalnızca şifrelenmiş güvenli baskı işleri almak için bu onay kutusunu işaretleyin.
[İşimi Belirlemek İçin Alan Adı İste]
Oturum açmış kullanıcıların yazdırma işlerini "kullanıcı adı + etki alanı adı" olarak belirlemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
[Diğer Kullanıcı İşlerini Görüntüle]
Kimliği doğrulanmış kullanıcı dışındaki kullanıcıların işlerini görüntülemek için bu onay kutusunu işaretleyin.
[Diğer Kullanıcı İşlerinin Silinmesini Engelle]
Kimliği doğrulanmış kullanıcı dışındaki kullanıcıların işleri görüntülendiğinde, bunların silinmesini kısıtlamak için bu onay kutusunu işaretleyin.
[Kullanıcı Adı İçin Büyük/Küçük Harf Duyarlı]
Kullanıcı adlarını büyük/küçük harfe duyarlı yapmak için bu onay kutusunu işaretleyin.
[Giriş Yaparken Oto Yazdırma Fonksiyonunu Etkinleştir]
Her kullanıcı oturum açtığında zorunlu tutma baskı işlerinin otomatik olarak yazdırılmasına izin vermek için bu onay kutusunu işaretleyin.
[İşi Silmek için PİN İste]
Güvenli bir baskı işi silinirken kullanıcıdan bir PIN istenmesi için bu onay kutusunu işaretleyin.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Ayarlar/Kayıt Temel Bilgileri] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-04X