Bilgisayar Üzerinden Yazdırmayı Yönetmek için Departman Kimlikleri Kullanma

Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen yazdırma işlemlerini yönetmek için Departman Kimliği Yönetimini kullanabilirsiniz. Güvenliği artırmak veya yazdırılan sayfa sayısını izlemek istediğinizde bu fonksiyonu kullanın.
1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] seçeneğine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Kullanıcı Yönetimi]  [Departma Kimlik Yönetimi] seçeneğine tıklayın.
4
[Düzenle] seçeneğine tıklayın.
5
Kısıtlanacak işlemlerin işaretlerini kaldırın.
İşareti kaldırıldığında departman kimliği girişi, karşılık gelen türde bir iş yürütülürken gerekli olur.
Departman Kimliği Yönetimi'ni desteklemeyen yazıcı sürücülerinden gelen yazdırma işlerini kabul etmek için bu işaret kutusunu işaretleyin.
6
[Tamam] seçeneğine tıklayın.
95FW-045