Departman Kimliği Yönetimini Ayarlama

Kullanıcılar ait oldukları departmanlar gibi gruplar halinde düzenlenebilir ve Departman Kimliğine göre yönetilebilir. İlk olarak, yönetilecek tüm Departman Kimliklerini oluşturun ve her birine kullanıcılar atayın (Kullanıcı Bilgilerini Yerel Cihaza Kaydetme). Kullanıcıları Departman Kimliklerine atadıktan sonra Departman Kimliği Yönetimini etkinleştirin. Bilgisayardan yazdırma için aynı yönetim türünü uygulamak istiyorsanız, gerekli diğer ayarları yapılandırın. Bu ayarları yapılandırmak için Administrator ayrıcalıkları gereklidir.
Toplu içe aktarma/toplu dışa aktarma
Bu ayar, bu ayarın toplu alımını destekleyen modellerle birlikte alınabilir/çıkartılabilir. Ayar Verilerini İçeri/Dışarı Aktarma
Bu ayar toplu aktarma sırasında [Departman Kimliği Yönetimi Ayarları] alanına eklenir. Tüm Ayarları Alma/Aktarma
95FW-042