IPv4 Adresi Ayarlama

IPv4 adresi ayarlamanın iki yöntemi vardır: DHCP kullanarak otomatik ayırma ve manuel olarak girme. Ortamınıza göre bu ikisinden birini seçin. Gerektiği şekilde bir bağlantı testi gerçekleştirin.

IPv4 Adresi Ayarlama

1
<Ayarla>'yı (<Ana Menü> ekranında) seçin. <Ana Menü> Ekranı
2
<Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv4 Ayarları>'ni seçin.
3
IPv4 ayarlarını etkinleştirmek için <IPv4 Kullan> <Açık>'ı seçin.
4
<IP Adresi Ayarları>'nı seçin ve bir IP adresi ayarlayın.
Ayrıca hem otomatik almayı hem manuel almayı seçebilirsiniz. Her ikisini de ayarlayıp <Adres Alınamadığında DHCP Sunucusundan En Son Alınan Adresi Sağla> öğesini <Kapalı> olarak belirlerseniz, otomatik IP adresi alma başarısız olduğunda manuel olarak girilen IP adresi kullanılır.
Otomatik olarak bir IP adresi atama
1
<IP Adresi Ayarları>  <Otomatik Al> öğelerini seçin.
2
<Protokol Seç> <DHCP> öğelerini seçin.
3
<Oto IP> öğesinin <Açık> olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
<Kapalı> öğesi seçilirse, bu ayarı <Açık> olarak değiştirin.
4
<Uygula> öğesini seçin.
<Oto IP> seçeneğine basarsanız ağda (LAN) kullanılabilir IP adresi otomatik olarak aranır ve her öğenin değeri ayrılır. Bu işlev, IP adresini bir DHCP sunucusu kullanmadan ayırır. Ancak yönlendirici aralığının dışında iletişim mümkün değildir.
Hem <DHCP> hem de <Oto IP>’nin birlikte kullanılamadığı ortamlarda ikisinden biri seçiliyse, makine ağda hizmetin sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmeye çalışacağından gereksiz iletişim meydana gelir.
DHCP aracılığıyla atanan IP adresleri, Otomatik IP aracılığıyla alınan adresi geçersiz kılar.
Manuel girişle ayarlama
1
Otomatik alımı devre dışı bırakmak için bir ayar yapılandırın.
<Otomatik Al>'ı seçin ve hem <Protokol Seç>'i hem de <Oto IP>'yi <Kapalı> olarak ayarlayın.
2
<Manüel Olarak Al> öğesini seçin.
3
IP adresi, alt ağ maskesi ve ağ geçidi adresini girin.
Sayı tuşlarını kullanarak bu değerleri her bir ekrana girin ve tuşuna basın.

Bir IPv4 Adresi için Bağlantı Testi Yapma

Makine düzgün şekilde bağlandığında Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı bilgisayarda görüntülenebilir (Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma). Makinenin kumanda panelinde bir bağlantı testi gerçekleştirebilirsiniz.
<Ayarla> <Tercihler>  <Ağ>  <TCP/IP Ayarları>  <IPv4 Ayarları>  <PING Komutu>  Kullanılan başka bir cihazın adresini girin 
Makine düzgün şekilde bağlandığında <Ana bilgisyrdn yanıt alındı.> mesajı görüntülenir.
IP adresleri düzgün ayarlanmış olsa da makine bir ağ anahtarına bağlıysa ağa bağlanmamış olabilir. Bu durumda makine iletişiminin başlangıcını erteleyin ve tekrar bağlanmaya çalışın. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
95FW-00J