IPv6 Adresi Ayarlama

Aşağıda, IPv6 adresi türleri yer almaktadır. Bunları gerektiği gibi kaydedin. En fazla dört durum bilgisi olmayan adres kaydedilebilir. Gerektiği şekilde bir bağlantı testi gerçekleştirin.
Tür
Açıklama
Bağlantı yerel adresi
Yalnızca aynı bağlantıda kullanılabilen ve hiçbir şey ayarlamadan otomatik olarak oluşturulan adresler. Yönlendirici aralığının dışında kullanılamaz.
Açık adres
DHCP sunucusu olmayan ortamlarda bile bir yönlendirici ve makinenin MAC adresi tarafından belirtilen ön ek temelinde otomatik olarak oluşturulan adresler.
Manuel adres
Manuel olarak girilen adresler. Ön ek uzunluğu ve varsayılan yönlendirici adresi belirtilir.
Durum adresi
DHCP sunucusundan alınan adresler.

IPv6 Adresi Ayarlama

1
Uzak Kullanıcı Arabirimi’ni başlatın. Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma
2
Portal sayfasında [Ayarlar/Kayıt] öğesine tıklayın. Uzak Kullanıcı Arabirimi Ekranı
3
[Ağ Ayarları]   [IPv6 Ayarları] seçeneğine tıklayın.
4
[IPv6 Kullan] öğesini seçin ve gerekli ayarları yapılandırın.
[IPv6 Kullan]
Makinede IPv6'yı etkinleştirmek için onay kutusunu işaretleyin. IPv6 kullanılmadığında onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Durum Bilgisiz Adres Kullan]
Durumsuz bir adres kullanırken onay kutusunu işaretleyin. Durumsuz bir adres kullanılmadığında onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Manüel Adres Kullan]
Bir IPv6 adresini manuel olarak girmek istediğinizde, onay kutusunu seçin ve ilgili metin kutularına IP adresini, önek uzunluğunu ve varsayılan yönlendirici adresini girin.
Aşağıdaki adresler kullanılamaz.
IPv4 uyumlu adresler (üst 96 bitlik uzunluğun “0” olduğu ve alt 32 bitlik kısımda IPv4 adresinin bulunduğu IPv6 adresleri)
IPv4 eşlemeli adresler (üst 96 bitlik uzunluğun “0:0:0:0:ffff:” olduğu ve alt 32 bitlik kısımda IPv4 adresinin bulunduğu IPv6 adresleri)
[IP Adresi]
Bir IPv6 adresi girin. "ff" ile başlayan adresler (veya çok noktaya yayın adresi) girilemez.
[Önek Uzunluğu]
Ağ adresi için kaç tane bit kullanılabileceğini belirten bir sayı girin.
[Varsayılan Yönlend. Adr.]
Varsayılan yönlendiricinin IPv6 adresini gerektiği gibi belirtin. "ff" ile başlayan adresler (veya çok noktaya yayın adresi) girilemez.
[DHCPv6 Kullan]
Durumlu bir adres kullandığınızda onay kutusunu işaretleyin. DHCPv6 kullanılmadığında onay kutusunun işaretini kaldırın.
[Sadece Durum Denetlemeli Adres Öneki Al]
DHCPv6 kullanan DHCP sunucusundan durumlu adresin yalnızca ilk yarısını almak için bu onay kutusunu işaretleyin.
5
 [OK] seçeneğine tıklayın.

Bir IPv6 Adresi için Bağlantı Testi Yapma

Makine düzgün şekilde bağlandığında Uzak Kullanıcı Arabirimi oturum açma ekranı bilgisayarda görüntülenebilir (Uzak Kullanıcı Arabirimini Başlatma).
IP adresleri düzgün ayarlanmış olsa da makine bir ağ anahtarına bağlıysa ağa bağlanmamış olabilir. Bu durumda makine iletişiminin başlangıcını erteleyin ve tekrar bağlantı kurmaya çalışın. Bir Ağa Bağlanırken Bekleme Süresini Ayarlama
95FW-00K