Панель керування

Цей розділ містить назви та функції клавіш панелі керування.

Дисплей

На дисплеї можна переглянути повідомлення про робочий стан апарата, помилки, залишок тонера в картриджі та інші умови. Основні екрани

Клавіша Домашня сторінка

Натисніть, щоб відобразити екран Головний, який надає доступ до меню й функцій налаштування, наприклад друку з носія пам’яті та параметрів паперу. Елементи, що відображаються на екрані <Головний>

Клавіша Назад

Натисніть клавішу, щоб повернутися до попереднього екрана. Якщо, наприклад, натиснути цю клавішу під час визначення параметрів, параметри не буде застосовано, а на дисплеї відобразиться попередній екран.

Цифрові клавіші (клавіші [0]–[9])

Служать для вводу цифр і тексту. Введення символів

Клавіша [*]

Натисніть клавішу для змінення типів тексту, що вводиться.

Індикатор даних

Блимає під час виконання операції, наприклад передавання даних або друку. Постійно світиться, коли є документи, що очікують на обробку.

Індикатор помилки

Блимає або світиться, коли виникає помилка, наприклад зминання паперу.
Якщо індикатор Помилка блимає, виконуйте вказівки, що відображаються на дисплеї. Усунення неполадок
Якщо індикатор Помилка продовжує постійно світитися, зверніться до свого дилера або представника служби технічної підтримки.

Клавіша енергозбереження

Переводить апарат у режим сну. Клавіша світиться зеленим кольором, коли апарат перебуває в режимі сну. Натисніть цю клавішу знову, щоб вийти з режиму сну. Перехід у режим сну

Клавіша Монітор стану

Натисніть цю клавішу, щоб перевірити стан друку, переглянути журнал використання апарата й параметри мережі, зокрема IP-адресу апарата. Можна також перевірити стан апарата, наприклад залишок паперу й залишок тонера в картриджі, або наявність помилок. Екран <Монітор стану>

Клавіша [ID]

Якщо активовано керування ідентифікаторами відділів, після введення ідентифікатора відділу й PIN-коду натисніть цю клавішу для входу. Завершивши використання апарата, натисніть цю клавішу знову, щоб вийти. Вхід до системи апарата

Клавіша Очистити

Використовується для видалення введених цифр і тексту.

Клавіша Stop (Стоп)

Натисніть, щоб скасувати друк та інші операції.

Клавіша [#]

Служить для вводу таких символів, як «@» або «/».

Клавіша []

Установлюючи параметри, натисніть цю клавішу, щоб повернутися до попереднього екрана. Під час введення цифр використовуйте цю клавішу для переміщення курсора вліво.

Клавіша []

Під час установлення параметрів натисніть цю клавішу, щоб вибрати елемент відразу над поточним виділеним елементом. Змінюючи значення параметра, використовуйте цю клавішу для збільшення значення.

Клавіша []

Установлюючи параметри, натисніть цю клавішу, щоб перейти до наступного екрана. Під час введення цифр використовуйте цю клавішу для переміщення курсора вправо.

Клавіша []

Під час установлення параметрів натисніть цю клавішу, щоб вибрати елемент відразу під поточним виділеним елементом. Змінюючи значення параметра, використовуйте цю клавішу для зменшення значення.

Клавіша []

Використовується для застосування параметрів або визначених деталей.
93X4-01C