Використання служби AirPrint

У цьому розділі описано параметри та процедури, потрібні для друку за допомогою служби AirPrint з пристроїв Apple.
Параметри AirPrint
Функції AirPrint
Усунення неполадок

Налаштування параметрів AirPrint

Можна зберегти ідентифікаційні дані апарата, зокрема ім’я апарата й інформацію про його розташування. Параметри, необхідні для використання служби AirPrint, можна налаштувати віддалено за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача).

Налаштування параметрів за допомогою Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача) і ввійдіть у режимі системного адміністратора. Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть [Settings/Registration].
Якщо використовується мобільний пристрій, наприклад iPad, iPhone чи iPod touch, «натиснути» в цьому розділі означає «торкнутися».
3
Клацніть такі елементи: [Network Settings]  [AirPrint Settings].
4
Укажіть необхідні параметри та натисніть кнопку [OK].
 [Use AirPrint]
Установіть прапорець, щоб увімкнути AirPrint. Щоб вимкнути друк за допомогою служби AirPrint, зніміть прапорець.
 [Display Errors for AirPrint]
Укажіть, чи відображатиметься екран помилки на панелі керування, якщо друк неможливо виконати через помилку даних друку, під час друку за допомогою AirPrint.
 [Printer Name]
Введіть ім’я апарата. Якщо ім’я сервера mDNS уже зареєстровано в параметрах [mDNS Settings] ([Network Settings] у розділі [Preferences] (Settings/Registration)), відобразиться зареєстроване ім’я.
 [Location]
Введіть розташування апарата. Якщо розташування вже зареєстровано в параметрах [Device Information Settings] ([Device Management] у розділі [Management Settings] (Settings/Registration)), відобразиться зареєстроване ім’я.
 [Latitude]
Введіть географічну широту розташування, де встановлено апарат.
 [Longitude]
Введіть географічну довготу розташування, де встановлено апарат.
5
Перезапустіть апарат.
Вимкніть апарат, зачекайте принаймні 10 секунд, потім увімкніть його.

Налаштування параметрів з панелі керування

1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки> <Мережа> <Використовувати AirPrint>.
Щоб налаштувати цей параметр, потрібно ввести PIN-код адміністратора.
3
Виберіть <Увімк.>.
Якщо вибрати елемент [Use AirPrint], для зазначених нижче параметрів на екрані <Параметри TCP/IP> буде встановлено значення <Увімк.>.
Використовувати HTTP
Параметри друку IPP
Використовувати mDNS IPv4
Використовувати mDNS IPv6
Якщо змінити вказаний вами параметр [Printer Name], можливо, ви більше не зможете виконувати друк із комп’ютера Mac, який використовувався для друку раніше. Така ситуація може виникнути через те, що параметр <Ім’я mDNS> (Настроювання параметрів DNS) для IPv4 також автоматично змінюється. У такому разі потрібно повторно додати апарат до списку пристроїв на комп’ютері Mac.
Коли використовується служба AirPrint, <Use Same mDNS Name as IPv4> встановлено на значення <On> для mDNS-імені IPv6.
Введення імені принтера дає змогу легше ідентифікувати кілька принтерів, що підтримують службу AirPrint.

Відображення екрана для AirPrint

У вікні служби AirPrint можна не лише змінювати параметри AirPrint, а й переглядати інформацію про витратні матеріали, зокрема про папір і картридж із тонером. Крім того, можна настроїти параметри функції безпеки.

Відображення з комп’ютера Mac

1
На панелі Dock на робочому столі натисніть елемент [System Preferences] [Printers & Scanners].
2
Виберіть апарат і натисніть пункт [Options & Supplies].
3
Клацніть [Показати веб-сторінку принтера].
4
Вхід у Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
Щоб змінити налаштування служби AirPrint, необхідно ввійти як адміністратор.

Налаштування екрана для AirPrint

Якщо ввійти з правами адміністратора, ви також зможете змінити налаштування служби AirPrint зі сторінки AirPrint.

 [AirPrint]

Дає змогу переглянути значення, введені в параметрах AirPrint, зокрема ім’я й розташування апарата. Щоб змінити параметри, можна клацнути елемент [Edit].

 [Print Security Settings]

Укажіть параметри, необхідні для друку, використовуючи протокол TLS і автентифікацію.
Якщо <Параметри друку IPP> вже налаштовано, відобразяться наявні параметри. Значення, зареєстровані в параметрах [Print Security Settings], змінюються відповідно до значень у розділі <Параметри друку IPP>.

 [User Management]

Ви можете додати/змінити користувачів для автентифікації. Керування користувачами

 [TLS Settings]

Дає змогу змінити ключ і сертифікат, що використовується для TLS. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS

 [Key and Certificate Settings]

Дає змогу генерувати та встановлювати ключ і сертифікат або створювати запит на випуск сертифіката. Налаштування ключа та сертифіката для протоколу TLS

Перевірка витратних матеріалів і версії пристрою

Ви можете перевірити інформацію щодо джерела паперу в апараті, кількість тонера, що залишилася, і версію пристрою.

Торговельні марки

Apple, Bonjour, iPad, iPhone, iPod touch, Mac, macOS, OS X і Safari є торговельними марками компанії Apple Inc., зареєстрованими в США та інших країнах. AirPrint і логотип AirPrint є торговельними марками компанії Apple Inc.
iOS є торговельною маркою або зареєстрованою торговельною маркою компанії Cisco в США та інших країнах і використовується на основі ліцензії.
93X4-038