Установлення адреси IPv4

Існує два способи встановлення адреси IPv4: призначати автоматично з використанням DHCP і вводити вручну. Виберіть будь-який із двох залежно від вашого середовища. У разі потреби виконайте тестову перевірку з’єднання.

Установлення адреси IPv4

1
Виберіть <Устан.> на екрані <Головний>. Екран <Головний>
2
Виберіть <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv4>.
3
Виберіть <Використовувати IPv4> <Увімк.> для ввімкнення параметрів IPv4.
4
Виберіть <Параметри IP-адреси> і встановіть IP-адресу.
Ви можете встановити і автоматичне, і ручне отримання. Якщо ви встановите обидва параметри та встановите для параметра <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> значення <Вимк.>, введена вручну IP-адреса використовуватиметься, якщо не вдасться отримати IP-адресу автоматично.
Автоматичне призначення IP-адреси
1
Виберіть <Параметри IP-адреси>  <Автоматичне призначення>.
2
Виберіть <Вибрати протокол> <DHCP>.
3
Перевірте, чи встановлено параметр <Авто IP> на <Увімк.>.
Якщо вибрано <Вимк.>, змініть значення на <Увімк.>.
4
Виберіть <Застосувати>.
Якщо натиснути параметр <Авто IP>, здійснюється автоматичний пошук доступної IP-адреси в мережі (локальній) і призначається значення для кожного елемента. Ця функція призначає IP-адресу без використання сервера DHCP. Однак зв’язок поза межами зони дії маршрутизатора буде недоступний.
В середовищі, де неможливо використовувати ні <DHCP>, ні <Авто IP>, якщо вибрано один з цих двох параметрів, відбувається марне підключення, оскільки апарат намагається перевірити, чи надається послуга в мережі.
IP-адреси, призначені через DHCP, заміняють адресу, отриману за допомогою функції «Авто IP».
Установлення за допомогою ручного введення
1
Настройте параметр для вимкнення автоматичного отримання.
Виберіть <Автоматичне призначення> і встановіть для параметрів <Вибрати протокол> та <Авто IP> значення <Вимк.>.
2
Виберіть <Отримати вручну>.
3
Введіть IP-адресу, маску підмережі й адресу шлюзу.
Введіть ці значення на кожному екрані за допомогою цифрових клавіш і натисніть .

Проведення перевірки підключення для адреси IPv4

Якщо апарат підключений правильно, екран входу в Remote UI (Інтерфейс відділеного користувача) може відображатися з комп’ютера (Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)). Перевірку підключення можна провести на панелі керування апарата.
<Устан.> <Настройки>  <Мережа>  <Параметри TCP/IP>  <Параметри IPv4>  <Команда PING>  Введіть адресу будь-якого іншого пристрою, що використовується 
Якщо апарат підключено правильно, відображається повідомлення <Отримано відповідь від хоста.>.
Навіть у разі правильного встановлення IP-адрес, якщо пристрій підключений до концентратора-комутатора, він може бути не підключений до мережі. У такому разі відкладіть початок комунікації апарата й повторіть спробу. Установлення часу очікування під час підключення до мережі
93X4-00J