Установлення адреси IPv6

Нижче наведені типи адрес IPv6. Зареєструйтесь у разі потреби. Можна зареєструвати до чотирьох адрес без збереження стану. У разі потреби виконайте тестову перевірку з’єднання.
Тип
Пояснення
Локальна адреса посилання
Адреси, які можна використовувати лише в одному посиланні та які автоматично створюються без жодних настроювань. Неможливо використовувати поза межами діапазону маршрутизатора.
Адреса без збереження стану
Адреси, що створюються автоматично, на основі префікса, заданого маршрутизатором, і MAC-адреси апарата, навіть у середовищі без сервера DHCP.
Адреса, що призначається вручну
Адреси, що вводяться вручну. Вказуються довжина префікса й адреса маршрутизатора за замовчуванням.
Адреса зі збереженням стану
Адреси, отримані із сервера DHCP.
 

Установлення адреси IPv6

1
Запустіть Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача). Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
2
Клацніть [Settings/Registration] на сторінці порталу. Екран Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)
3
Клацніть [Network Settings]   [IPv6 Settings].
4
Виберіть [Use IPv6] і настройте потрібні параметри.
[Use IPv6]
Установіть прапорець, щоб увімкнути IPv6 на апараті. Якщо IPv6 не використовується, зніміть цей прапорець.
[Use Stateless Address]
Установіть прапорець, якщо використовується адреса без збереження стану. Якщо адреса без збереження стану не використовується, зніміть цей прапорець.
[Use Manual Address]
Щоб ввести адресу IPv6 вручну, установіть прапорець і введіть IP-адресу, довжину префікса й адресу маршрутизатора за замовчуванням у відповідних текстових полях.
Не можна використовувати зазначені нижче адреси.
IPv4-сумісні адреси (IPv6-адреси, в яких верхні 96 бітів є «0» з IPv4-адресою, що міститься в нижніх 32 бітах)
IPv4-сумісні адреси (IPv6-адреси, в яких верхні 96 бітів є «0:0:0:0:ffff:» з IPv4-адресою, що міститься в нижніх 32 бітах)
[IP Address]
Введіть адресу IPv6. Адреси, що починаються з літер «ff» (групові адреси), не можна вводити.
[Prefix Length]
Введіть число, яке показує кількість бітів, доступну для мережевої адреси.
[Default Router Address]
За необхідності зазначте адресу IPv6 маршрутизатора за замовчуванням. Адреси, що починаються з літер «ff» (групові адреси), не можна вводити.
[Use DHCPv6]
Установіть прапорець, якщо використовується адреса зі збереженням стану. Якщо DHCPv6 не використовується, зніміть цей прапорець.
[Only Acquire Stateful Address Prefix]
Установіть цей прапорець, щоб отримувати лише першу частину адреси зі збереженням стану із сервера DHCP з використанням DHCPv6.
5
 Клацніть [OK].

Перевірка з’єднання для адреси IPv6

Якщо апарат підключено правильно, екран входу в інтерфейс віддаленого користувача можна відобразити на комп’ютері (Запуск Remote UI (Інтерфейс віддаленого користувача)).
Навіть у разі правильного встановлення IP-адрес, якщо пристрій підключений до концентратора-комутатора, він може бути не підключений до мережі. У такому разі відкладіть початок комунікації апарата й повторіть спробу. Установлення часу очікування під час підключення до мережі
93X4-00K