POD Deck Lite XL-A

Si la "POD Deck Lite XL-A" està instal·lada, pot servir d'origen del paper addicional.
Palanca de desbloqueig
Premeu aquesta palanca per extreure la "POD Deck Lite XL-A" de la unitat principal.
Indicador de canvi de mida del paper
Aquest indicador s'il·lumina de manera fixa o intermitent durant o després del canvi de configuració del paper quan es fa servir paper llarg.
Botó d'obertura
Permet obrir el dipòsit de paper, com quan cal carregar paper.
Agafador de desbloqueig
Feu servir aquesta palanca per extreure la "POD Deck Lite XL-A" de la unitat principal.
Dipòsit de paper
Carregueu paper.
POD Deck Lite Attachment Kit-C
La "POD Deck Lite Attachment Kit-C" es necessita per instal·lar la "POD Deck Lite XL-A" a la unitat principal.
Assegureu-vos de connectar la "POD Deck Lite XL-A" a terra abans de connectar l'endoll a l'alimentació elèctrica. A més, assegureu-vos de desendollar l'endoll de l'alimentació elèctrica abans de desconnectar la connexió a terra.
No col·loqueu objectes pesats sobre la "POD Deck Lite XL-A". Es podria malmetre l'equip.
Si l'equip es troba en mode de repòs, és possible que no pugueu obrir el dipòsit de paper. En aquest cas, reactiveu l'equip i, a continuació, premeu el botó d'obertura de la "POD Deck Lite XL-A".
Si s'utilitza paper estucat fi per imprimir, es pot arrugar segons els últims treballs d'impressió que s'hagin realitzat. En aquest cas, manteniu obert el dipòsit de paper durant uns 10 minuts per reduir la temperatura del dipòsit de paper i, a continuació, torneu a imprimir.
Per a més informació sobre el gramatge i la mida del paper que podeu fer servir, vegeu els temes sobre la "POD Deck Lite XL-A" a Paper admès.
Si imprimiu en paper amb una longitud paral·lela a la direcció d'alimentació del paper de 487,8 mm o superior, vegeu Ajust/Canvi de la mida del paper per paper llarg.

Càrrega de paper al POD Deck Lite XL-A

L'elevador interior dels dipòsits de paper puja i baixa automàticament. Per evitar accidents, tingueu cura amb els dits en carregar paper.
Si necessiteu apujar l'elevador (per exemple, si cauen objectes dintre de la "POD Deck Lite XL-A"), no l'aixequeu més de 50 mm ni en diagonal, ja que es pot produir un error de funcionament o es pot fer malbé l'equip.
No aixequeu l'elevador que hi ha als dipòsits de paper mentre l'equip estigui engegat, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé. Si heu d'apujar l'elevador, per exemple, si cauen objectes, apagueu l'alimentació principal amb els dipòsits de paper oberts. Per conèixer les instruccions per apagar l'equip, vegeu Posada en marxa de l'equip.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
Ajusteu la placa de canvi de mida (exterior i interior) i el retenidor de la vora posterior correctament per evitar que es produeixin encallaments de paper, impressions brutes o bé que s'embruti l'interior de l'equip.
Cal aplanar el paper que s'hagi corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega () o si el dipòsit de paper no s'introdueix del tot a l'equip.
Assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no superi l'indicador de límit de càrrega .
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida de la unitat del dipòsit de paper situada al costat de la pila, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé.
Seguiu les instruccions del paquet del paper sobre la cara del paper que s'ha de carregar (si n'hi ha).
Quan carregueu paper a la "POD Deck Lite XL-A", poseu la cara d'impressió cap amunt.
Si hi ha problemes d'impressió, proveu de donar la volta al paper i de carregar-lo una altra vegada. Tanmateix, el paper gofrat, el paper estucat a una cara i el paper ja imprès no es poden girar. Canvieu aquest tipus per paper nou.
Si l'alçada de la pila de paper és massa elevada, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat. Separeu la pila de paper en diversos grups i carregueu-los de manera individual perquè cadascun faci un màxim de 20 mm d'alçada.

Ajust/Canvi de la mida del paper per paper de mida estàndard

Seguiu aquests procediments per canviar l'ajust de la mida del paper a mida estàndard (menys de 487,8 mm).
1
Premeu   <Preferències>  <Opcions de paper>  <Opcions de paper> i deseu la mida de paper que voleu.
Quan carregueu paper de mida estàndard, la mida de paper es detecta automàticament.
Si voleu carregar paper de mida lliure, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper i deseu la mida del paper.
2
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
El dipòsit de paper pot tardar una mica en obrir-se, segons la seva situació.
La pestanya de fixació de les plaques de canvi de mida només serà necessària quan es faci servir paper llarg. Extraieu-la quan feu servir paper de mida estàndard. A més, no es pot fer servir quan l'amplada del paper en ús sigui inferior a 210 mm.
Si la pestanya de fixació de les plaques de canvi de mida està inclosa, extraieu-la i posicioneu-la a la seva ubicació específica, que és a la part dreta del dipòsit de paper.
3
Desplaceu el retenidor de la vora posterior fins a una posició en la qual no interfereixi amb el paper.
Desplaceu el retenidor de la vora posterior tot fent pressió sobre la palanca, com es mostra a la il·lustració.
4
Extraieu tot el paper carregat.
Si el retenidor de la vora posterior està ubicat en la posició de paper llarg, l'indicador de canvi de mida del paper s'il·luminarà. En aquest cas, desplaceu el retenidor de la vora posterior fins a la posició de mida estàndard.
5
Tot fent pressió sobre la palanca com es mostra a la il·lustració, desplaceu les plaques de canvi de mida (exterior i interior) fins a una posició en la qual no interfereixi amb el paper.
6
Carregueu el paper que voleu utilitzar fins a una alçada d'aproximadament 10 mm.
Per carregar paper llarg (487,8 mm o superior), primer tanqueu el dipòsit de paper per aixecar l'elevador intern. A continuació, obriu-lo i carregueu el paper. Si intenteu carregar paper quan l'elevador intern és a la seva posició més baixa, és possible que la càrrega no es realitzi correctament i que es produeixin encallaments. (Vegeu Ajust/Canvi de la mida del paper per paper llarg.)
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a la part buida de la unitat del dipòsit de paper situada al costat de la pila, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé.
Quan carregueu paper o sobres amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació de càrrega.
Càrrega de sobres a POD Deck Lite XL-A 
Càrrega de paper preimprès a POD Deck Lite XL-A
Quan carregueu separadors, feu-ho en l'ordre normal amb els separadors a la vora contrària a la direcció d'alimentació.
7
Tot fent pressió sobre la palanca com es mostra a la il·lustració, desplaceu la placa esquerra de canvi de mida (interior i exterior) i ajusteu-la a la mida del paper que fareu servir.
Al lliscar les plaques de canvi de mida, assegureu-vos que la pila de paper roman en contacte amb la paret esquerra del dipòsit de paper.
Poseu la mà al paper per comprovar si ha quedat completament pla. Si el paper no està completament pla, la distància entre les plaques de canvi de mida és massa petita. Reajusteu la posició de la(es) placa(ques).
8
Desplaceu el retenidor de la vora posterior i ajusteu-lo a la mida del paper que fareu servir.
Si el retenidor de la vora posterior no està correctament ajustat, el paper es pot encallar, la qualitat de la imatge pot disminuir o la part interior de l'equip es pot embrutar. No us oblideu de carregar paper amb el retenidor de la vora posterior correctament alineat amb les marques de mida del paper de la part superior i la base del dipòsit de paper.
9
Carregueu tot el paper restant a la pila de paper.
Si l'alçada de la pila de paper és massa elevada, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat. Separeu la pila de paper en diversos grups i carregueu-los de manera individual perquè cadascun faci un màxim de 20 mm d'alçada.
Assegureu-vos que la pila de paper carregada addicionalment quedi perfectament encaixada amb la pila prèviament carregada.
10
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
11
Canvieu la mida de paper al full del suport i inseriu-lo a la placa del suport.
1
Traieu el full del suport de la placa del suport.
2
Enganxeu l'etiqueta de la mida del paper perquè coincideixi amb la mida de paper que consta al full del suport.
3
Inseriu el full del suport a la placa del suport.

Ajust/Canvi de la mida del paper per paper llarg

Seguiu aquests procediments per canviar l'ajust de la mida del paper a paper llarg (487,8 mm o més).
1
Premeu   <Preferències>  <Opcions de paper>  <Opcions de paper> i deseu la mida de paper que voleu.
Quan carregueu paper de mida estàndard, la mida de paper es detecta automàticament.
Si voleu carregar paper de mida lliure, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper i deseu la mida del paper.
2
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
El dipòsit de paper pot tardar una mica en obrir-se, segons la seva situació.
3
Desplaceu el retenidor de la vora posterior fins a una posició en la qual no interfereixi amb el paper llarg.
Desplaceu el retenidor de la vora posterior tot fent pressió sobre la palanca, com es mostra a la il·lustració.
4
Extraieu tot el paper carregat.
Quan desplaceu el retenidor de la vora posterior fins a la posició de paper llarg després d'extreure tot el paper, l'indicador de canvi de mida del paper s'il·luminarà de manera fixa o intermitent.
Si l'indicador de canvi de mida del paper parpelleja, aneu al pas 5.
Si l'indicador de canvi de mida del paper s'il·lumina de manera fixa, aneu al pas 6.
5
Tanqueu el dipòsit de paper.
L'indicador de canvi de mida del paper comença a parpellejar. Mentre parpellegi, no obriu el dipòsit de paper. Un cop la preparació hagi acabat, l'indicador de canvi de mida del paper deixarà de parpellejar i es mantindrà il·luminat. Aleshores podreu carregar el paper al dipòsit de paper.
6
Obriu el dipòsit de paper i carregueu el paper llarg fins a uns 10 mm d'alçada.
7
Tot mantenint la pila de paper contra la paret esquerra, desplaceu la placa esquerra de canvi de mida (exterior) cap al paper.
La vora de la pila de paper llarg ha de quedar en paral·lel a la paret esquerra
No ajusteu massa la placa de canvi de mida, ja que pot fer que el paper quedi parcialment elevat.
8
Alineeu la pila de paper contra la paret esquerra i la placa de canvi de mida esquerra (interior).
9
Agafeu la pestanya de fixació de les plaques de canvi de mida connectada a la part dreta de la pila de paper.
10
Connecteu la pestanya de fixació de les plaques de canvi de mida.
1
Inseriu el pivot de posicionament.
2
Colleu el cargol de la part interna.
Assegureu-vos de collar el cargol de la part interna primer. Si colleu el cargol de la part externa primer, les plaques de canvi de mida podrien quedar tortes.
Colleu el cargol amb fermesa. Si el cargol està inclinat o fluix, la precisió de la impressió es pot veure afectada.
11
Tot mantenint la placa de canvi de mida esquerra (exterior) contra la pila de paper llarg, colleu el cargol de la part exterior de la pestanya de fixació de les plaques de canvi de mida.
Comproveu que els dos extrems de la vora esquerra de la pila de paper llarg estiguin en contacte amb la paret esquerra.
12
Alineeu el retenidor de la vora posterior contra la pila de paper llarg.
Si el retenidor de la vora posterior no està correctament ajustat, el paper es pot encallar, la qualitat de la imatge pot disminuir o la part interior de l'equip es pot embrutar. No us oblideu de carregar paper amb el retenidor de la vora posterior correctament alineat amb les marques de mida del paper de la part superior i la base del dipòsit de paper.
13
Desplaceu la placa de canvi de mida dreta (exterior) cap al paper.
Comproveu que la pila de paper llarg estigui alineada amb la paret esquerra.
Quan desplaceu la placa de canvi de mida dreta (exterior), aneu amb compte, ja que el paper pot anar a parar sota la placa.
14
Carregueu tot el paper restant a la pila de paper.
Si l'alçada de la pila de paper és massa elevada, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat. Separeu la pila de paper en diversos grups i carregueu-los de manera individual perquè cadascun faci un màxim de 20 mm d'alçada.
15
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
16
Canvieu la mida de paper al full del suport i inseriu-lo a la placa del suport.
1
Traieu el full del suport de la placa del suport.
2
Enganxeu l'etiqueta de la mida del paper perquè coincideixi amb la mida de paper que consta al full del suport.
3
Inseriu el full del suport a la placa del suport.

Càrrega de paper al POD Deck Lite XL-A

Si seleccioneu la "POD Deck Lite XL-A" quan no té cap paper carregat, o si s'acaba el paper de la "POD Deck Lite XL-A" durant un treball d'impressió, a la pantalla tàctil apareix una pantalla que indica que heu de carregar paper. Seguiu el procediment que es descriu a continuació per carregar paper a la "POD Deck Lite XL-A".
Si s'esgota el paper i la impressió s'atura quan s'està imprimint amb el mode Grapar, no traieu els fulls impresos pendents de ser grapats. (Les operacions d'impressió i de grapat es reprenen un cop carregat el paper.)
Si durant la impressió apareix un missatge que indica que carregueu paper, les impressions pendents es faran automàticament un cop carregat el paper correcte. Si seleccioneu un altre origen de paper, la resta d'impressions es faran després de prémer <Bé>.
1
Obriu el dipòsit de paper.
1
Premeu el botó d'obertura.
2
Obriu el dipòsit de paper.
L'elevador interior baixa automàticament fins a la posició de càrrega de paper.
2
Prepareu el paper a carregar.
Airegeu els fulls uns quants cops i, a continuació, alineeu les vores del paper per facilitar-ne l'alimentació.
Per obtenir impressions d'alta qualitat, feu servir paper homologat per Canon.
Abans de carregar el paper, airegeu els fulls uns quants cops i, a continuació, alineeu les vores del paper per facilitar l'alimentació. El paper acabat de treure del seu paquet s'ha de separar com una pila.
En el cas de les piles de paper llarg, formeu un angle oblic tot subjectant els dos extrems. Després, separeu bé els fulls cap a un costat per deixar entrar l'aire. Ara, alineeu la pila de paper i torneu a separar la cara contrària de la mateixa manera. Si diversos fulls es queden enganxats, separeu-los amb cura un per un.
3
Carregueu el paper al dipòsit de paper, tot alineant la vora contra la paret esquerra.
Quan carregueu paper, assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no sobrepassi els 20 mm. Si se sobrepassa aquesta mida, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat.
Quan carregueu paper o sobres amb una marca de logotip, pareu atenció a l'orientació de càrrega.
Càrrega de sobres a POD Deck Lite XL-A
Càrrega de paper preimprès a POD Deck Lite XL-A
Quan carregueu separadors, feu-ho en l'ordre normal amb els separadors a la vora contrària a la direcció d'alimentació.
4
Introduïu suaument el dipòsit de paper cap a l'interior de l'equip fins que quedi totalment tancat.
L'elevador interior puja automàticament i prepara el dipòsit per imprimir el paper.
Quan carregueu paper al dipòsit per primera vegada, ajusteu la placa de canvi de la mida perquè s'adapti al paper que carregueu.
Quan carregueu paper al dipòsit, no pegueu un cop fort al retenidor de la vora posterior, ja que podríeu fer malbé l'equip o causar un error de funcionament.
No carregueu paper incompatible al "POD Deck Lite XL-A". Fer-ho pot produir encallaments de paper. Paper admès
Cal aplanar el paper que s'hagi corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No carregueu a la "POD Deck Lite XL-A" paper on s'hagi copiat prèviament, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot fer malbé. Utilitzeu sempre la "Stack Bypass-D" ("Long Sheet Tray-B" pels fulls llargs) (opcional) per carregar paper quan vulgueu copiar al revers d'un full de paper que ja tingui una impressió a l'anvers (2a cara d'una còpia a doble cara).
No col·loqueu mai paper ni cap altre objecte a les parts buides de la unitat del dipòsit de paper, ja que es pot produir un error de funcionament o l'equip es pot malmetre.
Hi ha un injector d'aire instal·lat a l'interior de la "POD Deck Lite XL-A". No inseriu clips ni altres objectes externs al port de l'injector.
Si carregueu paper a "POD Deck Lite XL-A" en un entorn de baixa humitat es pot produir un encallament de paper. Si això passa, seguiu les instruccions de la pantalla tàctil per treure el paper encallat. (Vegeu Encallaments de paper al POD Deck Lite XL-A (opcional).) A més, comproveu que el paper carregat no estigui corbat. Cal aplanar el paper que s'hagi corbat abans de carregar-lo al dipòsit de paper.
No podreu fer còpies ni imprimir si carregueu paper per sobre de la marca del límit de càrrega () o si el dipòsit de paper no s'introdueix del tot a l'equip.
Assegureu-vos que l'alçada de la pila de paper no superi l'indicador de límit de càrrega ().
Comproveu sempre que el dipòsit de paper estigui al seu lloc.
Si el primer full imprès no es pot imprimir bé a la safata de sortida, es recomana col·locar primer un full en blanc de la mateixa mida o més gros que el paper d'impressió a la safata de sortida.
Quan carregueu el paper al dipòsit de paper, assegureu-vos que l’ajust de la mida del paper
de POD Deck Lite XL-A coincideixi amb la mida del paper que voleu carregar.
Carregueu el paper per sota dels rodets del retenidor de la vora posterior.
Si l'alçada de la pila de paper és massa elevada, les vores de la pila de paper es poden corbar o arrugar i la impressió final pot ser de mala qualitat. Separeu la pila de paper en diversos grups i carregueu-los de manera individual perquè cadascun faci un màxim de 20 mm d'alçada.
Podeu carregar uns 550 fulls de paper alhora a la "POD Deck Lite XL-A". Si es poden carregar més fulls, l'elevador torna a descendir.
Seguiu les instruccions del paquet del paper sobre la cara del paper que s'ha de carregar (si n'hi ha).
Quan carregueu paper a la "POD Deck Lite XL-A", poseu la cara d'impressió cap amunt.
Si hi ha problemes d'impressió, proveu de donar la volta al paper i de carregar-lo una altra vegada.
Per obtenir més informació sobre la direcció d'impressió en paper preimprès (paper amb logotips i dibuixos ja impresos), vegeu Orientació del paper que es carregarà.
Torneu a col·locar el paper restant al paquet original i deseu-lo en un lloc sec i allunyat de la llum directa del sol.
Si el paper s'acaba i la impressió s'atura, col·loqueu més paper. La impressió es reprendrà tan bon punt es col·loqui més paper.

Càrrega de sobres a POD Deck Lite XL-A

Es requereix l'accessori opcional "Envelope Feeder Attachment-G" per carregar sobres a "POD Deck Lite XL-A". Equips opcionals
Per a més informació sobre els sobres que es poden carregar a "POD Deck Lite XL-A", vegeu Paper admès.
1
Prepareu la càrrega de sobres. Abans de carregar sobres
2
Instal·leu "Envelope Feeder Attachment-G" al calaix de paper.
Per obtenir instruccions sobre com instal·lar-lo, vegeu el manual de l'accessori "Envelope Feeder Attachment-G".
3
Ajusteu la posició de les guies del paper.
4
Carregueu els sobres.
Carregueu els sobres tal com s'indica a continuació, amb l'anvers (la cara sense adhesiu) cap amunt.
Nagagata 3 i Kakugata 2
Carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a la part dreta de l'equip.
*1 Direcció d'alimentació
*2 Cara d'impressió cap amunt
Yougatanaga 3, ISO-C5, Monarch, DL, COM10 No. 10
Tanqueu les solapes i carregueu els sobres de manera que les solapes quedin orientades cap a l'extrem de l'equip.
*1 Direcció d'alimentació
*2 Cara d'impressió cap amunt
Si els sobres no es poden posar normalment, si es produeix un encallament de paper o si els sobres s’arruguen, doblegueu les solapes dins dels sobres o gireu els sobres i carregueu-los.
Rotació de 180 graus
 
 
Nagagata 3 i Kakugata 2
 
 
No. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch
 
 
*1 Direcció d’alimentació
*2 Imprimir amb la cara cap avall
 
 
Rotació de 90 graus
 
 
Si la solapa es doblega o es produeix un encallament de paper amb la mida personalitzada de 139,7 x 148 mm a 330,2 x 487,7 mm
 
 
*1 Direcció d’alimentació
*2 Imprimir amb la cara cap avall
Quan imprimiu, comproveu que l’orientació del paper carregat coincideixi amb l’orientació mostrada a la pantalla de configuració del controlador de la impressora. Per obtenir més informació, vegeu l’ajuda en línia.
Si copieu als sobres, gireu l’original abans de col·locar-lo.
Si gireu la ISO-C5 90 graus, establiu 229 x 162 mm per mida personalitzada abans de realitzar una impressió.

Càrrega de paper preimprès a POD Deck Lite XL-A

Si utilitzeu paper preimprès amb un logotip, pareu atenció a l'orientació del paper quan el carregueu. Carregueu el paper correctament de manera que la impressió es porti a terme a la mateixa cara que el logotip.
Mentre es duu a terme una operació de còpia, pareu atenció a l'orientació de l'original. Col·locació dels originals
Establiu <Prioritzar orientació d'imatge> i <Prioritzar velocitat per copiar de l'alimentador> en <Off> prèviament.
Càrrega de paper amb logotip en orientació vertical
Carregueu el paper amb el logotip cap amunt segons la mida del paper, tal com s'indica a la figura següent.
A4
 
A3
Càrrega de paper amb logotip en orientació horitzontal
Carregueu el paper amb el logotip cap amunt segons la mida del paper, tal com s'indica a la figura següent.
A4
 
A3
A36C-03W