<Establir destinació>

Especifiqueu les opcions per desar destinacions i la llibreta d'adreces.
 
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció Importar-ho tot", vegeu Funció Importar-ho tot.

<Llistes d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu imprimir una llista de les destinacions desades a la llibreta d'adreces o als botons d'accés ràpid. Impressió d'una llista d'opcions
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Llistes d'adreces>
<Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10>, <Accés ràpid>, <Llista adr. per admin.>, <Imprimir llista>
No
No
-
Encara que establiu <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, s'imprimeixen totes les destinacions, incloses les emmagatzemades amb números d'accés.

<Desar destinacions>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar destinacions a la llibreta d'adreces de l'equip. Desament de destinataris a la llibreta d'adreces
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Desar destinacions>
<Desar nova destinació>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Cercar per nom>
*1
*2
C
Address Book
*1 <Cercar a servidor:>: No
*2 <Llista adreces personal>, <User Group Address List>: No

<Canviar nom de llista d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu canviar el nom de totes les llistes d'adreces.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Canviar nom de llista d'adreces>
<Llista adreces 1> a <Llista adrec. 10>, <Canviar nom>
C
Address Book

<Desar accés ràpid>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar destinacions als botons d'accés ràpid de l'equip. Desament d'una destinació en un botó d'accés ràpid
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Desar accés ràpid>
De <001> a <200>, <Desar/Editar>, <Eliminar>
C
Address Book

<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar el tipus de llibreta d'adreces que voleu visualitzar quan premeu <Llibreta d'adreces> a la pantalla de funcions bàsiques de Llegir i enviar.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>
<Local>, <Servidor LDAP>, <Remota>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<PIN de llibreta d'adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu definir un PIN per a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<PIN de llibreta d'adreces>
<Establir>:
<PIN>: Introduïu el PIN (màxim 7 dígits)
<Confirmar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Gestionar números d'accés llibretes adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu permetre que els usuaris puguin configurar un número d'accés per a una destinació quan deseu informació a la llibreta d'adreces. Restricció de l'ús de la llibreta d'adreces
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Gestionar números d'accés llibretes adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu seleccionar si voleu incloure les contrasenyes desades per a les destinacions quan exporteu la llibreta d'adreces amb Remote UI (IU remota).
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Podeu establir si voleu exportar les contrasenyes següents:
La contrasenya d'autenticació establerta per a destinacions del servidor de fitxers

<Desar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar les opcions d'un servidor LDAP, com el nom o l'adreça del servidor, que feu servir quan cerqueu destinacions o les deseu. Desament del servidor LDAP
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Desar servidor LDAP>
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Imprimir llista>
No
B*1
Settings/Registration Basic Information
*1 <Eliminar>, <Imprimir llista>: No

<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Si establiu aquesta opció en <On>, podeu iniciar cerques immediatament quan accediu a un servidor LDAP des del panell de control de l'equip.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les cerques automàtiques només es duen a terme per al primer servidor LDAP desat, el qual es mostra a la part superior de la llista desplegable de servidors LDAP.

<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu verificar certificats TLS quan estigueu connectat a un servidor LDAP.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off

<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu desar condicions de cerca d'ús freqüent com a opcions predeterminades per a les cerques en un servidor LDAP.
 Desament de les condicions de cerca predeterminades per a cada servidor LDAP
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Personal Setting Information

<Desar/editar atribut de cerca LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu afegir elements de cerca en fer cerques en un servidor LDAP.
 Atributs de cerca LDAP
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Desar/editar atribut de cerca LDAP>
<Nom>, <Correu electrònic>, <Organització>, <Unitat organitz.>,
<No desat 1>, <No desat 2>:
<Desar/Editar>, <Eliminar>
No
B
Settings/Registration Basic Information

<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu especificar l'atribut utilitzat quan cerqueu destinacions per nom en un servidor LDAP mitjançant "Cercar per nom".
 Configuració per "Cercar per nom" per a cerques LDAP
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>
<Tipus de nom per l'atribut de cerca>:
CN, commonname, fullName, Mostrar nom, sn, givenName, Person.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre>:
Conté, No conté, És igual a, No és igual a, Comença per, Acaba amb

<Obtenir llibreta adreces remota>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Especifiqueu les opcions per adquirir una llibreta d'adreces remota.

<Fer pública llibreta d'adreces remota>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Especifiqueu les opcions per fer pública una llibreta d'adreces remota.

<Usar llista adreces personal>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu seleccionar si voleu utilitzar una llibreta d'adreces personal d'un usuari que iniciï sessió a l'equip amb gestió d'autenticació personal.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Usar llista adreces personal>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Usar llista adr. grup usuaris>

 (Configuració)  <Establir destinació>
Podeu restringir l'ús de la <User Group Address List>. Tanmateix, quan un administrador accedeix a l'equip des de Remote UI (IU remota), pot desar i editar contingut <User Group Address List> amb independència d'aquesta opció.
Element
Descripció de l'opció
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot establir en Remote UI (IU remot)
Lliurament d'informació de dispositius disponible
Funció Importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb l'IU remot
<Usar llista adr. grup usuaris>
<On>, <On (només examinar)>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
També podeu establir si voleu canviar el nom de la llibreta d'adreces de grups d'usuaris quan es canvia el nom d'un grup d'usuaris. Inicieu la sessió a Remote UI (IU remota) com a usuari amb privilegis d'administrador, premeu [Settings/Registration] [Set Destination] [Personal Address List/User Group Address List Settings] seleccioneu la casella [Apply User Group Name Change to User Group Address List Name].
A36C-0L6