Uložení Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek

Uložit můžete Osobní tlačítka pro svou vlastní potřebu nebo Sdílená tlačítka, která mohou používat všichni uživatelé.
Chcete-li uložit osobní tlačítko, musíte se do systému stroje přihlásit pomocí správy osobní autentizace. Konfigurace nastavení správy osobního ověření
Chcete-li uložit sdílené tlačítko, musíte se přihlásit s právy administrátora.
Vyberete-li <Informace ověření přihlášení zařízení> pro <Informace použité pro ověření VYS. souboru/Prohled.>, heslo pro místo určení souboru se neuloží pod Osobní tlačítko. <Informace použité pro ověření VYS. souboru/Prohled.>
Více informací o maximálním počtu Osobních tlačítek a Sdílených tlačítek, které je možno uložit, najdete v části Funkce správy.
Osobní tlačítka nelze změnit na Sdílená tlačítka a naopak. Pokud tak chcete učinit, vyvolejte nastavení a uložte z volby <Nabídka> další tlačítko.
Chcete-li změnit název/komentář tlačítka nebo jej přesunout/odstranit, stiskněte jej a přidržte. Stejné operace (změna názvu/komentáře tlačítka nebo přesunutí/odstranění tlačítka) lze provést z volby <Nabídka> na obrazovce <Hlavní obrazovka>. Přizpůsobení obrazovky <Domů>
Osobní tlačítka lze sdílet mezi více zařízeními prostřednictvím synchronizace osobních dat. Seznam položek, které je možno personalizovat
Nastavení, která lze ukládat do Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek
Funkce a nastavení, která lze ukládat do Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek, jsou uvedeny dále.
Nastavení, která lze uložit v <Oblíbená nastavení> pro funkci <Kopie> Omezení počtu operací nutných pro kopírování
Nastavení, která lze uložit v <Oblíbená nastavení> pro funkci <Skenovat a Odeslat> Praktické skenovací funkce
Nastavení, která lze uložit v <Oblíbená nastavení> pro funkci <Skenovat a Uložit> Nastavení obrazovky a operace pro skenování a uložení
Úložná místa pro funkce <Skenovat a Uložit> a <Přístup k uloženým souborům> Použití úložiště
Klávesové zkratky k obrazovce základních funkcí pro funkci <Schránka Fax/I-Fax>
Přístup k serveru a k heslu pro přihlášení může být uložen do Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek. To je užitečné pro přeskakování kroku spojeného se zadáváním hesla při vyvolávání registrovaného tlačítka. Chcete-li nastavit heslo do nastavení uložených v uloženém tlačítku, jelikož často importujete nastavení do osobního nebo sdíleného tlačítka na jiném stroji, a chcete uživatelům zabránit, aby předstírali, že jsou jiní uživatelé, heslo při ukládání vylučte.
Import/export uložených tlačítek
Uložená osobní/sdílená tlačítka lze importovat a exportovat prostřednictvím Remote UI (Vzdálené UR). Import/export všech nastavení
Podle modelu, ze kterého se tlačítka importují, nemusí být možné importovat všechna nastavení Osobních/Sdílených tlačítek. Další informace získáte od prodejce nebo servisního zástupce.
Příklad: Uložení funkce kopírování
1
Stiskněte <Kopie>  zadejte nastavení kopírování. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
2
Po dokončení nastavení stiskněte   <Uložit na Hlavní obrazovku>.
3
Potvrďte nastavení a stiskněte <Další>.
4
Zadejte akci, která se má provést po stisknutí uloženého tlačítka a stiskněte <Další>.
Dále popsané nastavení má za následek provedení jiné operace okamžitě po stisknutí uloženého tlačítka. Další informace viz Spuštění operace Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek.
Vyberete-li <Zap> pro <Zobrazit obrazovku potvrzení při Vyvolání>, dále uvedená obrazovka se zobrazí po stisknutí uloženého tlačítka. Vyberte <Vyp>, nechcete-li, aby se potvrzovací obrazovka zobrazovala.
Vyberete-li <Zap> pro <Spustit operaci pro vyvolání (Operace se spustí po stisknutí tlačítka.)>, kopírování se spustí po stisknutí uloženého tlačítka bez stisknutí tlačítka  (Start). Vyberte <Vyp>, chcete-li spustit kopírování ručně stisknutím tlačítka  (Start).
Vyberete-li <Zap> současně pro <Zobrazit obrazovku potvrzení při Vyvolání> a <Spustit operaci pro vyvolání (Operace se spustí po stisknutí tlačítka.)>, kopírování se spustí po výběru volby <Ano> na potvrzovací obrazovce.
5
Zadejte název tlačítka a komentář, vyberte <Osobní> nebo <Sdílená> a stiskněte <OK>.
Pro zadání stiskněte <Název> nebo <Komentář>. Je užitečné, pokud zadáte název nastavení do <Název> a poznámku do <Komentář>.
Chcete-li uložit tlačítko pouze pro vás, stiskněte <Osobní>. Pokud chcete uložit tlačítko, které bude sdíleno s ostatními, stiskněte <Sdílená>.
Vyberete-li <4 malá tlačítka na stránku>, <12 malých tlačítek na stránku> nebo <15 malých tlačítek na stránku> pro <Nastavení rozvržení hlavní obrazovky>, <Komentář> se nezobrazuje pro Osobní tlačítka/Sdílená tlačítka. Přizpůsobení obrazovky <Domů>
6
Stiskněte <Zavřít>.

Spuštění operace Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek

V této části je uvedeno, jak spustit operaci Osobních tlačítek/Sdílených tlačítek. Proces spuštění operace funkce se liší podle specifikovaných nastavení, když se ukládá Osobní tlačítko/Sdílené tlačítko a uložená funkce.
Místa určení uložená v tlačítkách volby na jeden dotek na obrazovce Rychlá nabídka klientského stroje se neaktualizují, aniž když se aktualizují tlačítka uložená v tlačítkách volby na jeden dotek serverového stroje. Když na uložená místa určení nelze odesílat, zkontrolujte, zda jsou aktualizovaná.
1
Vyberte tlačítko, které chcete používat.
Každá ikona označuje typ funkce, jak je uvedeno níže.
 <Kopie>
 <Skenovat a Odeslat>
 <Skenovat a Uložit>
 <Přístup k uloženým souborům>
 <Schránka Fax/I-Fax>
Obsah tlačítka lze rovněž spustit pomocí následujícího postupu: stiskněte a přidržte Osobní tlačítko/Sdílené tlačítko stiskněte <Vyvolat>.
2
Proveďte následující operaci podle obsahu uloženého do tlačítka.
Když je volba <Zobrazit obrazovku potvrzení při Vyvolání> nastavena na <Zap>
Když je volba <Zobrazit obrazovku potvrzení při Vyvolání> nastavena na <Vyp>
Když vyberete tlačítko funkce <Skenovat a Uložit>
Když vyberete tlačítko funkce <Přístup k uloženým souborům>
Když vyberete tlačítko funkce <Schránka Fax/I-Fax>
A38Y-05L