Základní způsob vkládání papíru

V této části je popsán způsob vkládání papíru, který se používá poměrně často, například běžného nebo recyklovaného. Papír, který používáte nejčastěji, ukládejte do zásuvky na papír.
Jestliže jsou na obalu papíru instrukce o tom, jakou stranou papír uložit, řiďte se podle nich.
Papír může při podávání přečnívat nebo může docházet k zachycení papíru v závislosti na povrchu papíru. Změnou orientace papíru a jeho opětovným uložením lze omezit nežádoucí účinek povrchu papíru.
Dojde-li papír a tisk se zastaví, uložte do stroje novou sadu papíru. Tisk se znovu spustí po uložení nové sady papíru.

Vkládání papíru do zásuvky na papír

Do zásuvky na papír lze ukládat tabelační papír. Ukládání tabelačního papíru
1
Uchopte držátko zásuvky na papír a opatrně ji vytáhněte do krajní polohy.
2
Upravte polohu vodítek v zásuvce na papír.
Povolte fixační šrouby.
Stiskněte horní část levého vodítka, přidržujte ji stisknutou a posunem vodítko zarovnejte s ukazatelem velikosti papíru, který chcete uložit.
Stiskněte horní část předního vodítka, přidržujte ji stisknutou a posunem vodítko zarovnejte s ukazatelem velikosti papíru, který chcete uložit.
Posouvejte vodítka, dokud nezacvaknou na místo. Nebudou-li levé a přední vodítko správně nastavena, velikost papíru se na displeji dotekového panelu nezobrazí správně. Vodítka je třeba nastavit správně také proto, aby nedocházelo k zachycení papíru, zašpinění výtisků nebo vnitřních prostor stroje.
Indikátory velikosti papíru
Zkratky velikosti na vodítkách papíru v zásuvce na papír odpovídají velikostem papíru následovně:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Vezměte prosím na vědomí, že indikátory velikosti papíru mohou obsahovat velikosti, které nejsou dostupné ve stroji. Informace o dostupných typech papíru viz Dostupný papír.
3
Připravte papír.
Sadu papíru dobře prolistujte a zarovnejte jeho okraje klepnutím o rovnou plochu.
Stoh papíru dobře prolistujte po všech čtyřech stranách.
Ujistěte se, že je mezi nimi dostatečné množství vzduchu.
Především každý list zcela oddělte pomocí transparentních listů nebo průsvitného filmu.
4
Vložte papír a posuňte vodítka papíru, dokud se nezastaví o okraje papíru.
Dbejte na to, aby nastavení velikosti papíru pro danou zásuvku na papír odpovídalo velikosti papíru, který chcete do zásuvky vložit.
Vložte papír stranou určenou k tisku dolů.
Stiskněte horní část levého vodítka, přidržujte ji stisknutou a posuňte vodítko do polohy, kdy se pevně zastaví o levou stranu stohu papíru.
Stiskněte horní část předního vodítka, přidržujte ji stisknutou a opět posuňte vodítko do polohy, kdy se pevně zastaví o přední stranu stohu papíru.
Při vkládání papíru nepřekračujte limitní čáru pro vkládání
Sada papíru nesmí přesáhnout linku maximálního množství. Uložení velkého množství papíru může způsobit zachycení papíru.
Papír (kromě obálek):
Obálky:
Pokud používáte obálky ISO-C5, nastavte je tak, aby nepřekročily 50 listů. Nepoužívejte jako vodítko limitní značku pro vkládání.
Správně nastavte vodítka papíru
Dejte pozor, abyste vodítka papíru na papír příliš netlačili. V opačném případě dojde k zachycení papíru.
Polohu vodítek papíru také znovu nastavte při doplňování zdroje papíru, v němž došel nebo dochází papír, a to i když velikost papíru zůstává stejná.
Budete-li používat papír s logem, při jeho ukládání do zdroje papíru dávejte pozor na jeho orientaci. Orientace vkládaného papíru
Při vkládání obálek dbejte na správnou pozici a přípravu před vložením obálek. Ukládání obálek
Informace o papíru, který lze ukládat do stroje, viz část Dostupný papír.
5
Utáhněte fixační šrouby.
Položte ruku na papír a zkontrolujte, zda leží zcela naplocho. Pokud papír neleží zcela naplocho, jedno nebo obě vodítka papíru tlačí na okraj papíru. Znovu upravte polohu vodítek papíru.
Nedotahujte fixační šrouby, když držíte vodítko papíru. V opačném případě dojde k zachycení papíru.
6
Zasuňte zásuvku na papír bezpečně do stroje.
Při změně velikosti a typu papíru
Chcete-li do stroje uložit papír jiného typu, musíte změnit nastavení. Pokud tato nastavení nezměníte, zařízení nebude tisknout správně. Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír
Při změně velikosti papíru změňte označení velikosti papíru dle potřeby (Připevnění štítku s příslušnou velikostí papíru). Vezměte prosím na vědomí, že indikátory velikosti papíru mohou obsahovat velikosti, které nejsou dostupné ve stroji.
Nelze-li hladce provést výstup prvního výstupního listu do výstupní přihrádky, doporučujeme na výstupní přihrádku předem umístit prázdný list stejného či většího rozměru než daný výstupní papír.
A38Y-00R