Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír

1
Uložte papír do zásuvky na papír. Základní způsob vkládání papíru
2
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
3
Stiskněte tlačítko <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Nastavení papíru>.
4
Zkontrolujte velikost papíru zobrazenou na displeji.
Když uložíte papír standardní velikosti, stroj velikost papíru rozpozná automaticky.
Zdroje papíru označují následující ikony, v příslušném pořadí. Upozorňujeme, že ukazatele zdroje papíru se liší v závislosti na nainstalovaným volitelných doplňcích.
: horní zásuvka na papír: spodní zásuvka na papír
Pokud se zobrazená velikost papíru liší od velikosti uloženého papíru, je možné, že papír není správně uložen. Uložte papír znovu.
Jestliže se zobrazí <Vlastní>, ačkoli je uložen papír standardní velikosti, stiskněte <Vlastní velikost>  <Zrušit nastavení>. Zobrazí se správná velikost.
Při ukládání papíru vlastní velikosti
Ukládání obálek
5
Vyberte zdroj papíru, do něhož jste uložili papír a stiskněte <Nastavit>.
6
Vyberte typ papíru a stiskněte <OK>.

Pokud není typ papíru, který jste vložili, na seznamu obrazovky s podrobným nastavením, můžete tento typ papíru registrovat v příslušném seznamu. Nastavení správy typu papíru
Když pro určitý zdroj papíru ukládáte vlastní typ papíru, je nastavení typu papíru chráněno a nemůžete podrobné informace vlastního typu papíru změnit ani daný vlastní typ papíru smazat v <Nastavení správy typu papíru> v <Možnosti> (Nastavení/Uložení).
Typ papíru také můžete vybrat z obrazovky jednoduchého nastavení stisknutím <Jednod. nastav.>.
7
Stiskněte <OK>.
8
Podle potřeby změňte název velikosti papíru zásuvky na papír. Připevnění štítku s příslušnou velikostí papíru
A38Y-00Y