Uložení volné velikosti papíru (Vlastní velikosti papíru) do paměti stroje

Do paměti stroje můžete uložit až pět často používaných volných velikostí papíru. Zde uložené velikosti papíru se zobrazí na obrazovce výběru velikosti papíru pro zásuvku na papír a víceúčelovou přihrádku (Zadání velikosti a typu papíru v zásuvce na papír nebo Zadání velikosti a typu papíru ve víceúčelové přihrádce (volitelné)).
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Nastavení papíru>  <Uložit vlastní velikost>.
3
Vyberte tlačítko <S1> až <S5> a stiskněte <Uložit/Editovat>.
Po stisknutí tlačítka <Přejmenovat> můžete tlačítku přiřadit snadno zapamatovatelný název.
4
Nastavte velikost papíru a stiskněte <OK>.
Zadejte délku strany <X> a strany <Y>. Stiskněte <X> nebo <Y> a zadejte délku každé strany pomocí číselných tlačítek.
5
Stiskněte <Zavřít>.
A38Y-012