Problémy s funkcí MEAP

Při nastavení brány firewall v systému Windows Server nefunguje ověření uživatele.

Komunikace pomocí ověření serveru LDAP je blokována firewallem.

Zastavte blokování portu 389.
* Ve výchozím nastavení se ke komunikaci využívá protokol TCP a port 389. Pokud jste port změnili, zastavte blokování nového portu.

Nelze se přihlásit do služby Active Directory.

Provedli jste před instalací služby Active Directory registraci uživatele?

Po instalaci se účty automaticky vygenerují ve složce „Users“, ale protože není zadané přihlašovací jméno uživatele, nelze se přihlásit do služby Active Directory ověření uživatele, protože informace o uživatelích nelze načíst ani při vygenerování klíče. Nastavení změňte následujícím způsobem.
1
Spusťte nástroj pro správu služby Active Directory, „Uživatelé a počítače služby Active Directory“.
2
Pravým tlačítkem klikněte na uživatele zaregistrovaného před instalací služby Active Directory.
3
Z rozevírací nabídky vyberte možnost [Vlastnosti].
4
Vyberte kartu [Účet], zadejte [Přihlašovací uživatelské jméno] a klikněte na tlačítko [OK].
5
Pravým tlačítkem klikněte na uživatele, pro kterého jste změnili nastavení.
6
Z rozevírací nabídky vyberte možnost [Resetovat heslo].
7
V dialogovém okně [Resetovat heslo] zadejte nové heslo a klikněte na tlačítko [OK].

Spouštění je pomalé.

Nelze provést rozpoznání hostitelského jména, protože v záznamu SRV získaném pomocí automatického vyvolání domény je nastavena (neidentifikovatelná adresa).

Přihlašování je pomalé.

Zadanou doménu spravuje několik řadičů domény. Přihlašování může být pomalé, protože funkce Ověření uživatele ověřuje všechny řadiče domény až do úspěšného přihlášení. Zkontrolujte řadič domény a v případě potřeby proveďte změny.
A38Y-0R8