Odstraňování problémů

Pokud při používání zařízení dojde k problému, nejdříve zkontrolujte následující položky. Jestliže problém nelze vyřešit nebo je nutná kontrola, obraťte se na prodejce nebo servisního zástupce.

K jakému problému došlo?

Když dojde k zachycení papíru nebo svorek*

Postupy pro odstranění zachyceného papíru či svorek* jsou popsané v části Údržba.
* Pouze stroje v funkcí skládání
A38Y-0R2