Problémy s výsledky tisku

Vytištěný obraz je posunutý nebo šikmý.

Jsou správně zarovnána vodítka papíru?

Zarovnejte vodítka papíru podle papíru vloženého ve zdroji papíru.

Obrazy jsou nerovnoměrné nebo vybledlé.

Není papír vlhký?

Zapněte vypínač funkce odvlhčování. Pokud problém stále není vyřešen, vložte papír, který není vlhký.
Zadní strana

Jsou správně nastaveny gradace a sytost?

Proveďte nastavení gradace.
Nastavení gradace

Jsou viditelné černé pruhy.

Není skenovací oblast podavače dokumentů zašpiněná?

Očistěte skenovací oblast podavače dokumentů.
Čištění podavače

Jsou viditelné bílé pruhy.

Není skenovací oblast podavače dokumentů zašpiněná?

Očistěte skenovací oblast podavače dokumentů.
Čištění podavače

Obraz prosvítá.

Je správně nastavena sytost pozadí?

Pomocí nastavení Zabránění prosvítání v části <Sytost pozadí> a <Typ originálu> můžete zabránit tomu, aby se zkopírovalo prosvítání na originálu.
Základní operace kopírování
Výběr typu originálu pro kopírování

Obrazy se netisknou na zamýšlenou stranu papíru.

Je orientace vloženého papíru správná?

Zkontrolujte orientaci a stranu papíru, která směřuje nahoru. Pokud je papír nesprávně orientován, vložte ho znovu.
Vkládání papíru

Obrazy se netisknou v zamýšlené velikosti.

Shoduje se velikost vloženého papíru s velikostí originálu?

Nahraďte vložený papír papírem ve velikosti, na kterou chcete tisknout.
A38Y-0R5