Redigering af de registrerede modtagere i adressebogen

Efter registrering af modtagere kan du ændre eller slette indstillingerne.
1
Tryk på <Indstillinger for Dest./Videres.>. <Hjem>-skærmen
2
Tryk på <Registrér modtagere>.
3
Vælg den modtager, du vil redigere.
Modtagertype-knap
Vælg (e-mail), (I-fax), (fil) eller  (gruppe) for at filtrere de modtagere, der vises i adresselisten (). Tryk på <Alle> for at vise alle registrerede modtagere.
Dropdown-listen Adresseliste
Vælg <Personlig adressebog>, <Adresseliste 1> til <Adresseliste 10> eller <Adressebog for admin.> for at filtrere de modtagere, der vises i adresselisten.
Modtagerliste
Vælg den modtager, du vil redigere eller slette.
<Detaljer/Redigér>
Tryk for at tjekke eller redigere indstillingerne for modtagere.
<Slet>
Tryk for at slette modtageren.
<Søg efter navn>
Angiv destinationsnavnet. Tryk igen på <Søg efter navn> for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.
Første bogstav-knap
Vælg den alfanumeriske knap for det første tegn i modtagernavnet. Tryk på <Alle> for at vise alle registrerede modtagere.
Når modtagere administreres med adgangsnumre, skal du indtaste adgangsnummeret (Begrænsning af adgang til modtagere, der er registreret i adressebogen), når du har trykket på <Adgangsnummer>.
Modtagere på <Personlig adressebog> vises kun for den loginbruger, der har registreret dem. Selv hvis du har administratorrettigheder, kan du ikke se eller redigere modtagere i <Personlig adressebog> for andre brugere.
4
Tryk på <Detaljer/Redigér>.
Hvis du vil slette en modtager, skal du vælge modtageren og trykke på <Slet>  <Ja>.
5
Redigér indstillingerne for modtageren.
For detaljer om hvordan du redigerer indstillingerne, kan du se Registrering af modtagere i adressebogen.
6
Tryk på <OK>  <Luk>.
A390-064