Papirstop i Long Sheet Tray-B 

Kontrollér placeringen af papirstoppet på skærmbilledet, og følg proceduren herunder for at fjerne papiret.
I dette afsnit beskrives det tilfælde, hvor "Long Sheet Tray-B" er monteret på hovedenheden. Hvis "Long Sheet Tray-B" er monteret på "Multi-drawer Paper Deck-E," henvises til Når de valgfrie papirkilder er monteret på Multi-drawer Paper Deck-E.
I dette afsnit beskrives det, hvordan papirstop med lange ark udbedres. Papirstop med almindeligt papir udbedres på samme måde som for "Stack Bypass-D".
Fjern det lange ark fra hovedenheden, når  vises på enhedsfeltet på skærmen, eller når der ikke er mere end 25 mm papir tilbage på papirets bagkant på bakken.

Papirstop med lange ark i indgangen til bakken

Hvis <Universalbakke (Fjern alt papir.)> vises på skærmen, følges fremgangsmåden herunder for at fjerne det lange ark.

1
Træk forsigtigt det lange fastklemte ark ud langs bakken.
2
Træk forsigtigt det lange ark ud langs bakken.

Papirstop med lange ark gennem indgangen til bakken til printenheden

Hvis <Universalbakke (Træk i åbn-håndtaget.)>, < C3 >, < C4 > osv. vises på skærmen, følges fremgangsmåden herunder for at fjerne det lange ark.
Positionerne for hver enkelt enhed og område, "C2-håndtag", "C4-styr" osv. i fremgangsmåden er vist på figuren.
1
Træk forsigtigt det lange fastklemte ark ud langs bakken.
Selvom du trækker papiret helt ud, skal du sørge for at udføre følgende fremgangsmåder.
2
Kontrollér, om der stadig er papirstykker omkring "Stack Bypass-D".
Åbn "Stack Bypass-D".
Kontrollér, at der ikke er papirstykker i bakken og hovedenheden.
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Luk forsigtigt "Stack Bypass-D" på hovedenheden, indtil den klikker på plads.
3
Kontrollér, om der stadig er papirstykker i hovedenheden (printenhed).
Vip C2-håndtaget til venstre for at frigøre låsen.
Hold i C2-håndtaget, og træk fremføringsenheden til papir med ufikseret toner ud.
Åbn C4-styret.
Hold C4-styret åbent med hånden, og kontrollér, om der stadig er papirstykker.
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Når du slipper C4-styret, lukker det.
Kontrollér, om der stadig er papirstykker på fremføringsbæltet (C5).
Fjern papirstykkerne, hvis det er tilfældet.
Skub forsigtigt fremføringsenheden til papir med ufikseret toner tilbage i maskinen, mens der holdes i C2-håndtaget.
Når papirfremføringsenheden skubbes ind, kan C2-håndtaget, som du holder i, bevæges sig, så det springer op, men det er ikke en fejl. Skub den helt ind, og fortsæt til næste trin.
Drej C2-håndtaget til højre for at låse det.
4
Luk hovedenhedens frontdæksel.
Fortsæt ved at følge instruktionerne på skærmbilledet, og genoptag den afbrudte betjening, eller fortsæt udbedringen af papirstop.
A390-02W