Paperin lisäämisen perustoiminnot

Tässä osassa kuvataan tapa lisätä usein käytettyä paperia, kuten tavallista tai kierrätettyä paperia. Lisää tavallisesti käyttämääsi paperia paperikasettiin.
Jos paperipakkauksessa on ohjeet siitä, miten päin paperi on asetettava, noudata näitä ohjeita.
Paperi saattaa syötettäessä liikkua sivuttain tai voi tapahtua paperitukos, riippuen paperin leikkauspinnasta. Paperin suunnan muuttaminen ja uudelleen asettaminen saattavat vähentää leikkauspinnan vaikutusta.
Jos paperi loppuu ja tulostus pysähtyy, aseta uusi paperinippu. Tulostus käynnistyy uudelleen, kun uusi paperipino on asetettu.

Paperin lisääminen paperikasettiin

Voit lisätä indeksivälilehtiä paperikasettiin. Indeksivälilehtien lisääminen
1
Tartu paperikasetin kahvaan ja vedä sitä varovasti ulospäin, kunnes se pysähtyy.
2
Säädä paperinohjainten paikka.
Löysää kiinnitysruuveja.
Purista vasemman ohjaimen yläosasta ja liu'uta se lisättävän paperikoon merkin kohdalle.
Purista etuohjaimen yläosasta ja liu'uta se lisättävän paperikoon merkin kohdalle.
Liu'uta ohjaimia, kunnes ne napsahtavat paikalleen. Jos vasen ohjain ja etuohjain eivät ole oikein kohdistettuja, paperikoko ei näy oikein kosketusnäytössä. Ohjainten asettaminen oikein on tärkeää myös siksi, että vältät paperitukokset, likaiset tulosteet tai laitteen sisäosien likaantumisen.
Paperikoon ilmaisimet
Paperikasettien paperikoon ilmaisimet ilmaisevat paperikoot seuraavasti:
LGL: Legal
LTR: Letter
EXEC: Executive
STMT: Statement
Huomaa, että paperikoon ilmaisimissa saattaa olla paperikokoja, jotka eivät ole käytettävissä laitteen kanssa. Lisätietoja käytettävistä papereista on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
3
Valmistele paperi.
Ilmaa paperipino hyvin ja tasoita sen reunat tasaista pintaa vasten.
Tuuleta paperipino hyvin kaikista neljästä reunasta.
Varmista, että niiden välillä on tarpeeksi ilmaa.
Irrota arkit kokonaan toisistaan, kun käytät kalvoja tai läpikuultavia filmejä.
4
Lisää paperi ja siirrä paperinohjaimet kiinni paperin reunoihin.
Varmista, että paperikasetin paperikokoasetus vastaa paperikasettiin lisättävän paperin kokoa.
Aseta paperinippu tulostuspuoli alaspäin.
Liu'uta vasenta ohjainta uudelleen puristaen sen yläosasta, kunnes se on kiinni paperinipun vasemmassa reunassa.
Liu'uta etuohjainta puristaen sen yläosasta siten, että se painuu paperipinon etureunaa vasten.
Älä ylitä rajoitusmerkkiä, kun lisäät paperia
Varmista, ettei paperipinon korkeus ylitä rajoitinviivaa. Liian suuren paperimäärän lisääminen voi aiheuttaa paperitukoksia.
Paperi (ei kirjekuoret):
Kirjekuoret:
Jos käytät ISO-C5-kirjekuoria, aseta kirjekuoret niin, että ne eivät ylitä 50 arkkia. Älä käytä rajoitusmerkkiä apuna.
Säädä paperinohjaimet oikein
Varo, ettet paina paperiohjaimia tiukasti paperia vasten. Se aiheuttaa paperitukoksen.
Säädä paperiohjainten asento uudelleen lisätessäsi paperia paperilähteeseen, josta paperi on loppunut tai loppumassa, vaikka lisättävä paperi on samaa kokoa kuin aiemmin.
Jos käytät paperia, jossa on logo, huomioi suunta asettaessasi sitä paperilähteeseen. Lisättävän paperin suunta
Huomioi ennen kirjekuorten asettamista niiden suunta ja valmistelut. Kirjekuorten lisääminen
Tietoja käytettävissä olevista papereista on kohdassa Käytettävissä oleva paperi.
5
Kiristä kiinnitysruuvit.
Aseta käsi paperin päälle ja tarkista, että paperi on tasaisesti. Jos paperi ei ole tasaisesti, vähintään toinen paperiohjain painaa paperin reunaa. Säädä paperinohjainten paikka uudelleen.
Vältä kiinnitysruuvien kiristämistä samalla kun pidät paperiohjaimesta kiinni. Se aiheuttaa paperitukoksen.
6
Työnnä paperikasetti takaisin laitteeseen.
Paperin koon tai tyypin muuttaminen
Jos asetat laitteeseen erityyppistä paperia, muista vaihtaa asetukset. Jos et vaihda asetuksia, laite ei voi tulostaa kunnolla. Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen
Kun muutat paperikoon, muuta paperikokomerkintä tarpeen mukaan (Asianmukaisen paperikokotarran kiinnittäminen). Huomaa, että paperikokotarrassa saattaa olla paperikokoja, jotka eivät ole käytettävissä laitteen kanssa.
Jos ensimmäistä tulostettua arkkia ei pystytä siirtämään luovutustasolle sujuvasti, suosittelemme, että asetat luovutustasolle samankokoisen tai suuremman tyhjän arkin ennakkoon.
A391-00R