Kirjekuorten lisääminen

Lisää kirjekuoret paperikasettiin. Kun tulostat kirjekuoriin, muista suoristaa kaikki kirjekuorten käpristymät ennen niiden lisäämistä, jotta vältät paperitukokset. Kiinnitä huomiota myös kirjekuorien suuntaan ja siihen, kumpi puoli on ylöspäin.
Älä aseta seuraavantyyppisiä kirjekuoria kirjekuorikasettiin. Seurauksena voi myös olla paperitukoksia, likaisia tulosteita ja laitteen sisäosien likaantuminen.
Käpristyneitä, rypistyneitä tai taittuneita kirjekuoria
Erittäin paksuja tai ohuita kirjekuoria
Kosteita tai märkiä kirjekuoria
Repeytyneitä kirjekuoria
Epäsäännöllisen muotoisia kirjekuoria
Sulkimilla tai ikkunoilla varustettuja kirjekuoria
Suljettuja kirjekuoria
Kirjekuoria, joissa on reikiä tai perforointia
Kirjekuoria, joissa on erikoisesti päällystettyjä pintoja
Kirjekuoria, jotka on tehty värillisestä pintakäsitellystä paperista
Itseliimautuvia kirjekuoria, joissa on mustetta, liimaa tai muuta ainetta joka voi sulaa, syttyä palamaan, höyrystyä tai haista kiinnitysyksikön kuumuudessa (noin 200°C). Sulkimessa käytettävästä materiaalista riippuen liima saattaa sulaa kiinnitysyksikössä ja sulkea kuoren.
Jos tulostat kirjekuorille, tyhjennä luovutustaso, kun sille on kertynyt enintään 10 tulostettua kirjekuorta.
Kirjekuoret tulee säilyttää paikassa, jossa ei ole korkeita lämpötiloja ja suurta kosteutta.
Jos kirjekuorten säilytyspaikan ja tulostuspaikan välillä on suuri lämpötilaero, vie kirjekuoret tulostuspaikalle huonelämpötilaan ennen kuin käytät niitä.
Itseliimautuvia kirjekuoria, joissa on mustetta, liimaa tai muuta ainetta joka voi sulaa, syttyä palamaan, höyrystyä tai haista kiinnitysyksikön kuumuudessa (noin 200°C). Sulkimessa käytettävästä materiaalista riippuen liima saattaa sulaa kiinnitysyksikössä ja sulkea kuoren.
Tässä osassa kerrotaan, miten kirjekuoret lisätään oikeassa suunnassa, sekä toimenpiteet, jotka on suoritettava ennen kirjekuorten lisäämistä. Kuvaus yleisistä toimista, jotka on suoritettava lisättäessä kirjekuoria paperikasettiin, on kohdassa Paperin lisäämisen perustoiminnot.
Voit lisätä kirjekuoria myös lisävarusteena saatavaan Stack Bypass-D-, POD Deck Lite-C-, POD Deck Lite XL-A- ja Multi-drawer Paper Deck-E -yksikköön.
Lisävarusteena saatava Envelope Feeder Attachment-F tarvitaan, kun kirjekuoria halutaan asettaa paperikasettiin. Samoin Envelope Feeder Attachment-G tarvitaan kirjekuorten lisäämisessä POD Deck Lite-C- ja POD Deck Lite XL-A -yksikköön, ja Envelope Feeder Attachment-H tarvitaan kirjekuorten lisäämisessä Multi-drawer Paper Deck-E -yksikköön. Lisävarusteet
Kun lisäät kirjekuoria paperikasettiin, tallenna paperityyppi. Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen

Ennen kirjekuorten asettamista

Noudata seuraavia ohjeita ja valmistele kirjekuoret ennen niiden lisäämistä.
Älä käytä kuoria, joiden läpässä on liimaa, sillä liima saattaa sulaa kiinnitysyksikön kuumuudessa ja paineessa.
Kirjekuoret saattavat rypistyä riippuen kirjekuorten tyypistä tai säilytysolosuhteista, esimerkiksi jos ympäristön ilmankosteus on korkea.
Kohdissa, joissa kirjekuoret menevät päällekkäin, voi esiintyä raitoja.
Käpristyneiden, rypistyneiden tai taittuneiden kirjekuorten käyttö saattaa aiheuttaa paperitukoksia. Aseta kirjekuoret alla olevan ohjeen mukaisesti.
Poista käpristymät erityisen huolellisesti siihen suuntaan, johon ne syötetään.
Älä tulosta kuoren kääntöpuolelle (jossa on läppä).
Jos kirjekuoret täyttyvät ilmalla, tasoita ne kädellä, ennen kuin asetat ne lisävarusteeseen Envelope Feeder Attachment-F.
1
Suorista kaikki käpristymät.
Ota noin viisi kirjekuorta. Tuuleta kirjekuoret hyvin, suorista mahdolliset käpristymät ja löysää sitten jäykkiä alueita, kuten neljää kulmaa, neljää reunaa ja liimattuja osia.
Toista tämä viisi kertaa kullekin viiden kuoren nipulle.
2
Silota kirjekuoret ja poista kaikki ilma niiden sisältä.
Aseta kirjekuoret puhtaalle ja tasaiselle alustalle ja poista ilma niiden sisältä liikuttamalla käsiä nuolien osoittamaan suuntaan.
Toista tämä viisi kertaa kullekin viiden kuoren nipulle.
Käpristymien poistamiseen on suositeltavaa käyttää jotain kovaa esinettä, kuten viivoitinta tai kynää.
3
Paina kaikkia neljää sivua.
Paina kaikkia neljää sivua voimakkaasti. Paina erityisen huolellisesti reunaa, joka on kirjekuoren syöttösuuntaa kohden. Paina voimakkaasti, jotta läppä pysyy litteänä.
Jos läppää ei paineta huolellisesti, se voi aiheuttaa paperitukoksen. Jos näin käy, paina tiukasti kunkin kirjekuoren jokaista neljää reunaa.
4
Tasaa kirjekuorten reunat tasaisella alustalla.
Tarkista, ettei yksikään kirjekuori ole sen yllä tai alla olevan kirjekuoren läpän alla.

Kirjekuorten lisääminen paperikasettiin (Envelope Feeder Attachment-F)

Kun asennat Envelope Feeder Attachment-F -yksikön paperikasettiin, älä siirrä paperikasetin etuohjainta väkisin väärään suuntaan. Se voi irrottaa Envelope Feeder Attachment-F -yksikön paperikasetista.
Älä tulosta kirjekuoren molemmille puolille. Seurauksena voi myös olla paperitukoksia, likaisia tulosteita ja laitteen sisäosien likaantuminen.
Jos haluat tietoja lisävarusteeseen Envelope Feeder Attachment-F asennettuun paperikasettiin lisättävissä olevista kirjekuorista, katso Käytettävissä oleva paperi.
Voit lisätä Kakugata 2- ja ISO-5-kirjekuoria paperikasettiin käyttämättä Envelope Feeder Attachment-F -yksikköä. Jos haluat tietoja Kakugata 2- ja ISO-5-kirjekuorien lisäämisestä, katso Paperin lisäämisen perustoiminnot ja Paperikasetin paperikoon ja -tyypin määrittäminen.
1
Kiinnitä Envelope Feeder Attachment-F paperikasettiin.
Valmistele Envelope Feeder Attachment-F.
Poista paperikasetissa säilytetty Envelope Feeder Attachment-F.
Kiinnitä Envelope Feeder Attachment-F kohdistamalla Envelope Feeder Attachment-F -yksikön ulkonevat osat paperikasetin pohjassa olevan paperireseptorin reikiin.
Kun et käytä Envelope Feeder Attachment-F -yksikköä, säilytä sitä paperikasetin säilytystilassa.
2
Säädä paperinohjainten paikka.
3
Aseta kirjekuoret.
Lisää kirjekuoret alla osoitetulla tavalla kirjekuorten etupuoli (puoli, jossa ei ole liimattuja kohtia) alaspäin. Lisää kerrallaan 50 kirjekuorta.
No. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3, Yougata 6, Yougata 4, Yougata 2
Sulje läpät ja lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat takareunan puolella.
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin
Nagagata 3, Kakugata 2, Nagagata 13, Nagagata 1, Kakugata 8, Kakugata 6, Kakugata 5, Kakugata 3, Kakugata 20, Kakugata 0
Lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat vasemmalla puolella.
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin
Kun haluat vaihtaa kirjekuorten suunnan, sulje läpät ja lisää kirjekuoret siten, että niiden läpät ovat oikealla puolella.
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin
Kirjekuoria ei ehkä syötetä oikein, jos ne lisätään vinossa.
Älä tulosta kirjekuoren kääntöpuolelle (jossa on läppä).
Joidenkin valmistajien Yougatanaga3-kirjekuorien yhteydessä älä käytä Envelope Feeder Attachment-F -yksikköä ja aseta se seuraavasti.
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin
Jos kirjekuoria ei voida syöttää normaalisti, jos tapahtuu paperitukos tai jos kirjekuoret rypistyvät, taita läpät kirjekuorten sisään tai kierrä kirjekuoria ja lisää ne tulostimeen.
180 asteen kierto
Nagagata 3, Kakugata 2, Nagagata 13, Nagagata 1, Kakugata 8, Kakugata 6, Kakugata 5, Kakugata 3, Kakugata 20, Kakugata 0
 
No. 10(COM10), ISO-C5, DL, Monarch, Yougatanaga 3, Yougata 6, Yougata 4, Yougata 2
 
 
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin

90 asteen kierto
 
 
Jos läppä taittuu tai ilmenee paperitukos käytettäessä muokattua paperikokoa 98 x 148 mm – 330,2 x 487,7 mm
 
 
*1 Syöttösuunta
*2 Tulostuspuoli alaspäin
Tarkasta tulostaessasi, että lisätyn paperin suunta vastaa tulostinajurin tulostusasetusnäytössä näytettyä suuntaa. Lisätietoja saat online helpistä.
Jos kopioit kirjekuorille, kierrä alkuperäistä 180 astetta, ennen kuin asetat sen.
4
Säädä paperikasetin ohjainten paikkaa.
Liu'uta etuohjainta puristaen sen yläreunasta siten, että se kohdistuu lisätyn kirjekuoren kokoon.
Liu'uta vasenta ohjainta puristaen sen yläreunasta siten, että se kohdistuu lisätyn kirjekuoren kokoon.
Kihartunut tai käpristynyt paperi on suoristettava ennen käyttöä.
Varmista, että kirjekuoripinon paksuus ei ylitä rajoitusmerkkiä ().
Kasettiin voi ladata kirjekuoria siten, että nipun paksuus on enintään noin 33,5 mm.
Kirjekuorinipun enimmäispaksuus (kuorten määrä) vaihtelee riippuen kirjekuorten tyypistä ja käyttöolosuhteista, mutta ohjeellisesti 33,5 mm vastaa noin 50 kirjekuorta.
Tarkista kirjekuorten tasainen pinta, kun asetat niitä paperikasettiin. Jos kirjekuorten etureuna on korkeammalla kuin takareuna, aseta kirjekuoret uudelle niin, ettäen kirjekuorten etureuna on yhtä korkealla tai matalammalla kuin takareuna, kuten alla olevassa kuvassa.

*1 Paperikasetin etupuoli
*2 Paperikasetin taustapuoli
5
Työnnä paperikasetti pitävästi laitteeseen.
Käpristyneet kirjekuoret on suoristettava ennen niiden lisäämistä paperikasettiin.
Kopiointi ja tulostaminen ei onnistu, jos lisäät kirjekuoria niin paljon, että nippu ylittää kasetissa olevan rajoitusmerkin (), tai jos paperikasetti ei ole täysin laitteen sisällä.
Varmista, että kirjekuoripinon paksuus ei ylitä rajoitusmerkkiä ().
Tarkista aina, että paperikasetit ovat paikoillaan.
Älä milloinkaan aseta paperia tai mitään esineitä paperikasetin tyhjään osaan. Siitä voi aiheutua paperitukos.
Kun et lisää kirjekuoria, muista palauttaa Envelope Feeder Attachment-F alkuperäiseen asentoonsa. Envelope Feeder Attachment-F -yksikön käyttäminen muun paperin kuin kirjekuorten lisäämiseen voi aiheuttaa paperitukoksen.
6
Tallenna kirjekuoren tyyppi.
7
Muuta paperikasetin paperikokomerkintä tarpeen mukaan.
A391-00S