Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen

Portaalisivu avautuu kun käynnistät etäkäyttöliittymän. Voit tarkistaa laitteen nykytilan mukaan lukien tiedot tarvikkeista etäkäyttöliittymän portaalisivulta.

Ennen kuin käynnistät etäkäyttöliittymän

Ennen kuin käynnistät etäkäyttöliittymän on pääkäyttäjän suoritettava seuraavat toimenpiteet:

Verkkoasetusten määrittäminen

Muuta asetuksia kohdassa <Verkkoasetukset> kohteesta <Fiery> laitteen käyttöpaneelissa. Lisätietoja asetusten määrittämisestä on imagePRESS Server -käyttöoppaassa.
Tarkista imagePRESS Serverin IP-osoite etukäteen. Jos IP-osoite ei ole tiedossa, ota yhteys verkon pääkäyttäjään.

Ota etäkäyttöliittymä käyttöön

Valitse <Etäkäyttöliittymä> -asetukseksi <Kyllä>. On myös suositeltavaa, että asetus <Laitetietojen asetukset> ( (Asetukset/Tallennus)  <Hallinta-asetukset>  <Laitetietojen asetukset>) määritetään.
 (Asetukset/Tallennus) <Hallinta-asetukset> <Lisenssi/Muu> <Etäkäyttöliittymä> <Kyllä> (määritä Kyllä/Ei kohtaan <Käytä TLS-muotoa> tarvittaessa)
Ennen kuin muutat laitteen asetuksia, aseta verkkoselaimesi sallimaan kaikki evästeet ja käyttämään JavaScriptiä.
Etäkäyttöliittymän asetus on toiminnassa vain kun laitteen päävirta on katkaistu ja kytketty uudelleen.
Yhteys välityspalvelimen kautta ei ole mahdollinen. Jos järjestelmäympäristössäsi on välityspalvelin, määritä seuraava asetus.
(Koska nämä asetukset vaihtelevat verkkoympäristön mukaan, ota yhteys verkon pääkäyttäjään.)
Syötä imagePRESS Serverin IP-osoite verkkoselaimen välityspalvelimen asetusten kohtaan Exceptions.
Jos laitteen käyttöpaneelia käytetään tiettyyn toimintoon ja jos käytät samaa toimintoa etäkäyttöliittymällä, viimeisin asetus aktivoituu.
Jos useita etäkäyttöliittymiä käytetään samanaikaisesti, viimeksi tehty asetus on käytettävissä. On suositeltavaa että vain yhtä etäkäyttöliittymää käytetään kerrallaan.
Kun syötät merkit verkkoselaimella, käytä merkkejä jotka voit syöttää laitteen kosketusnäytöstä. Jos käytät muita merkkejä, ne eivät ehkä näy tai niitä ei tunnisteta laitteessa oikein.
Kun määrität <Etäkäyttöliittymä>-asetukseksi <Kyllä>, voit avata tarvittavan portin. On kuitenkin suositeltavaa pitää asetuksena vaihtoehtoa <Ei>, jos porttia ei käytetä. Jos jätät portin auki, valtuuttamaton käyttäjä saattaa päästä laitteeseen.

Oletussalasanan vaihtaminen

Turvallisuussyistä et voi kirjautua Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanalla (7654321). Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen sen jälkeen, kun pääkäyttäjän salasana on vaihdettu ohjauspaneelista.
 (Asetukset/Tallennus) <Hallinta-asetukset> <Käyttäjien hallinta> <Autentikoinnin hallinta> <Tallenna/Muokkaa autentikoitua käyttäjää> muuta salasanaa kohdassa "Administrator"
Kun sekä laite että Active Directory -palvelin on määritetty käyttäjän todennuslaitteiksi (Käyttäjän kirjautumismenetelmät ja todennuslaitteet), Active Directory -palvelimen aika-asetuksen on oltava sama kuin laitteessa.
TLS-salauksen käyttö liikennöintiin
Jos haluat salata Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen yhteyden, määritä TLS-avain ja varmenne (TLS:n avaimen ja varmenteen määrittäminen), siirry <Etäkäyttöliittymä>-asetukseen (<Etäkäyttöliittymä>) ja määritä <Käytä TLS-muotoa> -asetukseksi <Kyllä>. Sammuta sitten laitteen virta ja kytke se uudelleen päälle.
Kirjautuminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanan avulla
Voit myös sallia kirjautumisen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen pääkäyttäjän oletussalasanalla. ( (Asetukset/Tallennus) <Hallinta-asetukset> <Turva-asetukset> <Autentikointi/Salasana -asetukset> <Salasanan asetukset> <Salli oletussalasanan käyttö etäyhteyksille> <Kyllä>)

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käynnistäminen

1
Avaa verkkoselain.
2
Syötä imagePRESS Serverin IP-osoite ja paina [ENTER]-painiketta tietokoneen näppäimistössä.
Syötä laitteen osoitekenttään "http://<imagePRESS Serverin IP-osoite>/".
3
Napsauta [Launch Remote UI] Web Tool -ikkunassa.
Jos etäkäyttöliittymä ei käynnisty oikein ja näyttöön tulee virheviesti, poista verkkoselaimesi välimuistin tiedostot.
Kun käytät WebTools-toimintoa kytkeytymällä suoraan imagePRESS Serverin näyttöön tai näppäimistöön, et voi käynnistää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta.
4
Kirjaudu Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen.
Kirjoita tallennettu käyttäjänimi ja salasana [User Name]- ja [Password]-kohtaan, valitse kirjautumiskohde [Login Destination]-kohdassa ja valitse sitten [Log In].
Jos [Log In (Guest)] on näkyvissä, rekisteröimättömät käyttäjät voivat napsauttaa tätä painiketta ja kirjautua tavallisina käyttäjinä.
Joillakin käyttäjäautentikointiasetuksilla Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus saattaa ohittaa kirjautumisikkunan ja avata pääikkunan (portaalisivun) suoraan. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
Jos kaksivaiheisen autentikoinnin käyttöönottamisen näyttö tulee näkyviin kirjautumisen jälkeen
5
Tarkista, että Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen portaalisivu näytetään. Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna
Jos laitetta käytetään Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksella, älä käytä selaimen [Back]-painiketta. Sivu ei ehkä vaihdu oikein [Back]-painikkeella.

Aikakatkaisuajan asettaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen kirjautumisen jälkeen

Käyttäjä kirjataan automaattisesti ulos jos mitään toimenpiteitä ei suoriteta määrätyn ajan kuluessa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen kirjautumisen jälkeen. Voit määrittää ajan, jonka jälkeen käyttäjä kirjataan ulos.
Käynnistä Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellus [Settings/Registration] [Network Settings] [Session Settings] [Timeout After Logging in to Remote UI] aseta aikakatkaisuaika kirjautumisen jälkeen [OK]

Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen ikkuna

Kun kirjaudut Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellukseen avautuu alla oleva portaalisivu. Tässä jaksossa kerrotaan portaalisivun nimikkeistä ja perustoiminnoista.
Jotkut näytön nimikkeistä ja toiminnoista ovat käytettävissä vain jos kirjaudut Pääkäyttäjän oikeuksin.
Jos usea käyttäjä käyttää Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta samaan aikaan tai laitteen käyttöpaneelia käytetään samaan aikaan Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen käytön kanssa, viimeisin suoritettu toiminto on voimassa.

Laitetiedot

Laitteen nykytila näytetään, sekä tiedot virheistä, tarvikkeista jne.

Näytön kieli

Voit vaihtaa Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen näytön kielen.

[Log Out]

Kirjaudu ulos Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksesta ja palaa kirjautumissivulle.

[E-Mail to System Manager]

Luo s-postiviesti lähetettäväsi pääkäyttäjälle. Pääkäyttäjän sähköpostiosoite voidaan määrittää kohdassa [Settings/Registration] [User Management] [System Manager/Contact Person Information Settings].

[Status Monitor/Cancel]

Paina tätä, kun haluat tarkistaa töiden tilan tai peruuttaa töitä. Voit myös tarkistaa tiedot esimerkiksi jäljellä olevasta väriaineen ja paperin määrästä. Tilan ja lokien tarkistaminen

[Settings/Registration]

Voit vaihtaa laitteen asetuksia. Voit tallentaa asetustietoja tietokoneeseen, tai tuoda ne tietokoneesta laitteeseen. Asetustietojen tuonti/vienti
Voit käyttää joko käyttöpaneelia tai Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovellusta vaihtaaksesi laitteen useimpia asetuksia, mutta jotkut asetukset voi vaihtaa vain jommallakummalla.

[Basic Tools]

Voit suorittaa toimintoja kuten tulostaa asiakirjoja tai rekisteröidä/muokata vastaanottajia.
Tallennettujen tiedostojen hallinta
Vastaanottajien tallentaminen Remote UI (Etäkäyttöliittymä) -sovelluksen kautta

[Management Tools]

Voit hallita kohteita, kuten MEAP-sovelluksia (MEAP), tai käyttäjän asetustietoja (Käyttäjäasetustietojen poistaminen).

[Portal Display Settings]

Voit vaihtaa järjestystä, jossa [Basic Tools]- ja [Management Tools]-painikkeet näkyvät portaalisivulla.

Viestit/tuki

Pääkäyttäjän viestit näytetään, samoin kuin linkit laitteen tukitietoihin. Pääkäyttäjän viestien näyttäminen
Voit päivittää nykyisen sivun tiedot napsauttamalla .
A391-0FL